LA 17-A PRINTEMPA RENKONTIĜO «AGADU POR LA 9-A AZIA KONGRESO DE ESPERANTO»

13/3/2017

LA 17-A PRINTEMPA RENKONTIĜO: «AGADU POR LA 9-A AZIA KONGRESO DE ESPERANTO»

 Hieraŭ matene (12/03/2017) Vjetnama Esperanto-Asocio (VEA) okazigis la 17-an Printempan Renkontiĝon ĉe la Sidejo de Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj (VUAO). Ĉiujare post Tet-festo, vjetnamaj esperantistoj ofte kolektiĝas en tiu-ĉi aranĝo por gratuli unu la aliajn kaj diskuti farendaĵojn en la nova jaro.  

La renkontiĝo komenciĝis per artaj prezentaĵoj prezentita de membroj de la klubo «Ajurvedo». Ili ne nur bone kantas sed ankaŭ bele dancas.

La temo de ĉijara evento estas «Agadu por la 9-a Azia Kongreso de Esperanto» kaj VEA-prezidanto Nguyen Van Loi utiligis ĉitiun ŝancon prezenti al esperantistoj ĉeestantaj la planon de la Asocio por gastigi la plej gravan eventon de la azia regiono. Efika kunlaborado inter vjetnamoj sendube estas la plej grava, necesa faktoro por ke la 9-a AK sukcese okaziĝu.

Ene de la programo, ĉeestantoj ankaŭ aŭskultis rakonton alportitaj de esperantistoj kiu ĵus partoprenis en Esperanto-aranĝoj eksterlande. Fraŭlino Do Thuy ĝoje kaj amocie esprimis sian senton kaj impreson dum sia restado en Tajlando okaze de la evento «Verda Lernejo». Ĵus reveninte de Nepalo, sinjoro Nguyen Ha detale rakontis pri sia partopreno en la 12-a Internacia Himalaja Renkontiĝo.

 

Okaze de la Printempa Renkontiĝo, VEJO invitas vjetnamajn samideanojn partopreni en la 5-a Somera Renkontiĝo (SOREN) 2017 kiu okaziĝos de la 14an ĝis la 16an julie en la belega urbeto Sapa.

Daŭrigante la programon, Informada Komisiono dissendis paperan version de la Bulteno «Verda Mesaĝo el Vjetnamio» numero 1. Krome, reprezentanto de IK ankaŭ alvokis ĉiujn aliĝi al la Marta Sumoo kaj partopreni en la 102-a UK en Seŭlo, Koreio.

Laste, ĉiuj kune faris komunan foton antaŭ adiaŭo.