La Kvara Somera Renkontiĝo (SOREN 4)

20/7/2016

 

La 2an-3an julio, Vjetnama Esperantista Junulara Organizo (VEJO) okazigis la 4an Someran Renkontiĝon (SOREN 4). Ĉijare la evento estis organizita en Cat Ba insulo – fama turisma loko de Hajfongo urbo.

 

 

     Partoprenis la renkontiĝon 50 personoj kaj esperantistaj kaj ne-esperantistaj de diversaj aĝoj. Inter la partoprenantoj estis unu franca esperantisto Matthieu Napishtim (Mateo) – intima amiko de vjetnamaj gejunuloj, kaj du tajaj junạj esperantistoj Wongsakorn Teerakanok (Mateo) kaj Warut Bunprasert (Varuto). Krom la esperantistoj de Hanojo kiuj ĉiam subtenas agadon de gejunuloj, ĉifoje organizantoj ankaŭ bonvenigis esperantistojn loĝantajn en la suda kaj meza partoj de Vjetnamio: s-ino Nguyen Hoa el Hoĉimin urbo kaj s-ino Tran Thi Thu Suong el Hue urbo.

     Sabate matene, atinginte la hotelon ĉe Cat Ba insulo pli frue ol antaŭplanita, SOREN-anoj havis iom da tempo ripozi post veturado kaj mem-esplori la ĉirkaŭaĵon. Posttagmeze, la programo oficiale komenĉiĝis per vizito al Cat Ba Nacia Parko kiu estas tre konata pro sia diverseco de naturaj ekosistemoj. Gvidis la esperantistan grupon loka ĉiĉerono. Li montris kaj multe klarigis al vizitantoj pri tiea faŭno kaj flaŭro. Danke al li, aŭskultantoj informiĝis pri kutimoj de bestoj kaj utiloj de kelkaj lignarboj vivantaj en la parko.       

     Post vizito al la parko, ĉiuj direktiĝis al la marbordo. Atinginte la plaĝon, esperantistoj estis surprizitaj pro fortaj ondoj kaj precipe pro la homamaso tie. Ĉie troviĝis kaj infanoj kaj plenkreskuloj, naĝante aŭ ludante sur la plaĝo aŭ kuŝante ĝui maran venton kaj odoron.

     Vespermanĝinte, SOREN-partoprenantoj ĉeestis interkonan vesperon okazigitan interne de la hotelo. Kadre de la programo, reprezentanto de VEA prezentis pri festo de Esperanto-Tago: Pri kio la tago temas kaj kion fari por festi. Du tajaj junaj esperantistoj ankaŭ kontribuis al la vespera programo per tajaj tradiciaj kantoj, kio multe varmigis la etoson. Krome, Kora – vjetnama junulino kundividis al ĉeestantoj sian sperton en Esperantujo kaj sian propran opinion pri la neŭtrala lingvo.

     Fermiĝis vespera renkontiĝo, venis nokta kunveno. Gejunuloj eksteren iris por lerni francan tradician dancon alportitan de Matthiew kaj kantadis, kaj babiladis ĝis la noktofino.

    Dimanĉe,  agado ĉefe okazis ĉe marbordo. Gejunuloj ludis tradiciajn ludojn de Vjetnamio, per ekzemple «bit mat bat de» (tukblindigite kapti kapron), «rong ran len may» (sekvu mian gvidanton) aŭ aliaj ludoj kiel tiri ŝnuron, ŝnursalti, aŭ rompi balonojn. Poste, kelkaj homoj fordonis sin al la maro, naĝante, ludante kun ondoj dum aliaj ĉirkaŭe promenis.

     Tempo tre rapide pasis. Jam venis tagmezo. Ĉiuj rapide revenis la hotelon por tagmanĝi kaj aranĝi aferojn por revenvojaĝon. Dum ĉijara SOREN, organizantoj ankaŭ lanĉis fotografian konkurson kun la celo, ke pere de la fotoj, partoprenantoj konservu belajn kaj memorindajn momentojn de la evento. Survoje reveni Hanojon, VEJO anoncis kaj premiis la gajintojn de la konkurso.

     La premiitoj kundividis kun aliaj partoprenantoj siajn donacojn kiu estas intimaj vjetnamaj specialaĵoj. Ĉiuj estis tre dankemaj al ilia bonkoreco kaj ĝoje ĝuis la donaceton.

     Ŝajne, ke tio estis ĝojeto por ĉiuj partoprenantoj je la fino de du-taga vojaĝo de SOREN 4.