La 16a Printempa Renkontiĝo 2016

20/3/2016

 

     Hodiaŭmatene (20/03/2016) Vjetnama Esperanto-Asocio (VEA) okazigis la 16an Printempan Renkontiĝon ĉe la Sidejo de Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj. Ĉeestis la eventon pli ol 30 esperantistoj en Hanojo. 

     Je la komenco de la programo, ĉiuj ĉeestantoj ĝuis belajn kantojn prezentitajn de esperantistoj de YUMEJHO-sekcio. Krome, novaj lernantoj de Esperanto-kurso de Lucien Peraire klubo ankaŭ sendis ĝojan kanton pri la neŭtrala lingvo, kio multe varmigis la etoson.

 

     Kadre de la ĉefprogrameroj, s-ro Nguyen Van Loi paroladis pri farendaĵoj ene de la plano por la 60a datreveno de VEA. Unu grava el tiuj estas eldono de Granda Vortaro Esperanta-Vjetnama. Krome, partoprenantoj aŭskultis resumon pri kontribuoj de s-ro Nguyen Van Kinh al vjetnama Esperanto-Movado. Li estas la fondinto kaj la unua prezidanto de VPEA (Vjetnama Pacdefenda Esperanto-Asocio), la antaŭa nomo de VEA. Koincide, ĉijaro estas lia 100a naskiĝdatreveno.

     Okaze de ĉijara printempa renkontiĝo, vjetnamaj gejunuloj raportis sian agadon lastatempe, inkluzive de KS 34 kaj Skajpa Renkontiĝo kun koreaj esperantistoj. Krome, VEJO ankaŭ invitas ĉiujn vjetnamajn esperantistojn partopreni en la 4a Somera Renkontiĝo (SOREN), kiu okazos la 2an kaj la 3an de julio. 
Estas nemankebla la alvoko aliĝi al legadkonkurso Sumoo, kiu ŝajne jam fariĝas intima loko por vjetnamaj lingvo- kaj libro-amantoj.

     Kiel kutime, la renkontiĝo finiĝis post komuna fotado.

Fotoj: Nguyen Tien Nam
Informada Komisiono informas