La 15a Printempa Renkontiĝo 2015

15/3/2015

 La 15-a Printempa Renkontiĝo 2015 

 La 14an marto, 2015 hanojaj esperantistoj kolektiĝis ĉe VUAO (Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj) okaze de 15a Printempa Renkontiĝo 2015.

Vjetnama Esperanto-Asocio (VEA) okazigis tiun eventon ĉefe por sciigi al vjetnama esperantistaro siajn planojn kaj projektojn en la jaro Montevideo 60. Ĉifoje, partoprenantoj multe kontribuis al la programo per kantoj, poemoj kaj speciale siaj spertoj kaj valoraj konsiloj pri farendaĵoj en mallonga kaj longa perspektivoj. Kadre de la renkontiĝo, VEJO raportis pri KS 33a organizita en Ho Ĉi Min lastjare. Multaj rimarkindaj punktoj estis prezentitaj por ke junuloj bone organizu  venontajn Esperanto-aranĝojn. Krome, VEJO invitis ĉiujn ĉeestantojn partopreni en Soren 3a kiu okazos en Majo ĉi-jare. Informada Komisiono disdonis la unuan numeron de papera bulteno “Verda Mesaĝo el Vjetnamio” en 2015, informante lastajn novaĵojn en vjetnama Movado.

Marta Sumoo 2015 baldaŭ komenciĝos, do VEA alvokis ĉiujn esperantistojn, klubojn kaj sekciojn aliĝi al tiu legadkonkurso. Luktistoj de ĉi-foja Sumoo, tenante siajn legotajn librojn kaj ĉeestantoj komune fotis antaŭ adiaŭo.