Ricevitaj Libroj

16/10/2014

 

 

 

 Portalo Kunlaboro donace elsendis la jenajn presitajn librojn al VEA:

1) Breno kaj Lilika - Porinfana esperanta ilustrita libreto. Brazila aŭtoro:
Paulo Sérgio Viana.

2) Iniciação à Fala do Esperanto (kun KD) - Dulingva bildstrio: portugala kaj
esperanto. La esperantaj bildstrioj estas kolorigitaj. Ĉiuj esperantaj paroloj
estas en KD kiu akompanas la elsendo. Esperanta Teksto: Tibor Sekelj. Voĉoj:
Barbara Pietrzak kaj Andrzej Pettyn.

3) Mil Unuaj Vortoj en Esperanto - Porinfana ilustrita libro. Verkita de
Heather Amery kaj Stephen Cartwritght. Eldonita de Esperanto-Asocio de Brito.

4) Poŝamiko – Memoriloj - Bildvortaroj por komencantoj el la metiejo de
Edukado.net. Aŭtorinoj: Beatrice Allée kaj Katalin Kováts. Eldonita de
Edukati (2 ekzempleroj).

5) Detala Gramatiko de Esperanto - Verkita de Bertilo Wennergren. Eldonita de
E@I. Pli facila kaj malpeza ol PMEG.

6) Komputeko - Prikomputila terminokolekto. Angla-Esperanta prikomputila
terminaro. Aŭtoro: Yves Nevelsteen. Eldonita de E@I.

7) Paŝoj al Plena Posedo - Progresiga lernolibro de Esperanto kun Lingvaj
Ekzercoj. Verkita de William Auld. Eldonita de Edistudio, Pisa, 1999.

8) Ĉu vi aŭdis, ke...? (kun KD) - Komprenekezercoj Mezgrada Lingvonivelo.
Aŭtorino: Katalin Smidéulisz. Eldonita de Edukati.

Resume:
Porinfanaj libroj: 1, 2 kaj 3.
Porkomencantaj libroj: 1, 2, 3, 4 kaj 5.
Progresiga lernolibro: 7 kaj 8.
Teknika vortaro: 6