Rezolucio de Montevideo

16/10/2014

 

 Rezolucio de Montevideo  estas la komuna nomo por Rezolucio IV.4.422-4224, pasis en Montevideo, Urugvajo la 10an de decembro 1954 fare de la Ĝenerala Konferenco de Unesko. La rezolucio estis en subteno de Esperanto, alternativa internacia lingvo, kaj rekomendis ke la Ĝenerala Direktoro de Unesko sekvu la evoluado en la uzo de la lingvo. En 1977, la Ĝenerala Direktoro vizitis la Universalan Kongreson de Esperanto en Rejkjaviko, Islando kaj en 1985, UNESKO aprobis plui distingivo rekomendante ke landoj membroj instigi la instruadon de Esperanto. La 1954 rezolucio estis la rezulto de longa kampanjo de Ivo Lapenna.

Montevidea Rezolucio de Unesko, 1954

Akceptita de la Ĝenerala Asembleo, la 10-an de decembro 1954, sekve de kelkjara kampanjo kunordigita de UEA, precipe de ĝia estrarano Ivo Lapenna.

  • IV.4.422 La Ĝenerala Konferenco, diskutinte la Raporton de la Ĝenerala Direktoro pri la Internacia Peticio favore al Esperanto  (8C/PRG/3),:
  • IV.4.4221 Notas la rezultojn atingitajn per Esperanto sur la kampo de la internaciaj intelektaj interŝanĝoj kaj por la proksimigo de la popoloj de la mondo;
  • IV.4.4222 Rekonas, ke tiuj rezultoj respondas al la celoj kaj idealoj de Unesko;
  • IV.4.4223 Notas, ke pluraj Ŝtatoj-Membroj informis pri sia preteco enkonduki aŭ ampleksigi la instruadon de Esperanto en siaj lernejoj aŭ superaj edukaj institucioj, kaj petas tiujn Ŝtatojn-Membrojn informadi la Ĝeneralan Direktoron pri la rezultoj atingitaj sur tiu kampo;
  • IV.4.4224 Komisias la Ĝeneralan Direktoron sekvi la kurantan evoluon en la uzado de Esperanto en scienco, edukado kaj kulturo, kaj tiucele kunlabori kun Universala Esperanto-Asocio en aferoj koncernantaj ambaŭ organizaĵojn.