La aŭgusta 2014 kunveno de DODESPE sekcio

29/9/2014

 En julio 2014, okaziĝis la “Tago de Esperanto”, pro tio, DODESPE kunfandis sian ĉiumonatan kunvenon kun ĝi kaj ne aranĝis apartan kunvenon.

 

La aŭgusta kunveno estis speciale aranĝita por aŭskulti la raporton de s-ano Nguyen Van Ha, DODESPE-ano, la ununura komisiita de VEA vjetnama partopreninto en la 99-a UK. La raporto estis ilustrita per interesa fotaro montranta diversajn aktivecojn de UK. Ha faris multajn komentojn, komparante la 99an UK-on kun la okazintan en Hanojo UK-97a. Li oportune rezervis pli longan tempon kiam necesas mencii konatulojn kaj partoprenintojn en la 97a UK.

 

La oficialan raporton Ha faros, kiam okazos renkontiĝo de ĉiuj VEA-anoj, sed kiel DODESPE-ano, li deziras montri prioritate al siaj kunsekcianoj.

 

Post la raporto, li respondis al ĉies demandoj kaj regalis la ĉeestantaron per kukoj, fruktoj, dolĉaj trinkaĵoj por festi la sukceson de la fora misio al li komisiita de VEA.

 

              Informis: DODESPE sekcio