Finiĝis la 29a Internacia Esperanto-Sumoo

22/7/2014

 La 29a Internacia Esperanto-Sumoo, de la 6a ĝis la 20a de julio 2014

 

Analizo de la Julia Sumoo

1. Partoprenantoj: 127 el 22 landoj

2. Laŭlandaj nombroj :

Japanio : 40

Francio : 25

Pollando : 12

Vjetnamio: 7

Italio: 6

Koreio: 5

DR Kongo, Finnlando, Serbio : 4

Germanio, Danio, Nederlando : 3

Rusio : 2

Tajvano, Brazilo, Nepalo, Turkio, Barato, Hungario, Kanado, Ĉinio,

Svedio : 1

3. Perfektaj venkintoj (15 venkoj): 102/114 (89,47%)

*13 japanoj ankoraŭ luktas, komencinte la sumoo-n la 13an de julio. Mi

ekskludis iliajn rezultojn el la ĉi-supra kalkulo.

4. Kvanto de legitaj paĝoj: 10000 paĝoj

5. Komentoj:

1) La nombro de partoprenantoj draste falis de 190 en januaro, de 176 en

marto al 161 en majo kaj al 127 en julio. Tio estas bedaŭrinda afero. Tiu

falo estis kaŭzita, unue de foresto de svisaj lernantoj, kaj eble de feriado de

multaj partoprenintoj.

Mi esperas, ke la nunaj partoprenantoj propagandos la sumoon al siaj

ĉirkaŭuloj.

2

2) Mi ricevis tre kuraĝigan mesaĝon de Brila Estonteco, nova

partoprenanto el Vjetnamio. Ŝi estas ĝenerala sekretario de Vjetnama

Esperanto-Asocio, do en septembro partoprenontoj el Vjetnamio multiĝos:

Ŝia mesaĝo:

Antaŭe, mi tute ne interesiĝis pri la konkurso Sumoo, simple ĉar mi

estas ege okupita, delonge mi ne havis kutimon legi paperajn librojn aŭ

bultenojn. Ĉion mi bezonas, mi povas trovi sur interneto.

Ĉi-foje, kun forta kuraĝigo de miaj karaj kolegoj, Jada kaj Rambutano,

mi kuraĝe partoprenis. Dum la unuaj tagoj, mi tuj trovis grandan valoron de

la konkurso. Mi kuraĝigos miajn infanojn kune partopreni en la venonta

Sumoo. Elkoran dankon pro via bonega ideo.

Brila Estonteco

3) Por tiu ĉi sumoo laboris ok homoj: Renato (Serbio), Jitka (Italio), Vasil

(Turkio), Monsano (Japanio), Arase (Japanio) kaj Hori (Japanio) por

prizorgi partoprenantojn, Aleksander (Pollando) por libroj en la retejo kaj

Krystyna (Pollando) por la retejo kaj diplomo. Ni danku al tiuj

kunlaborantoj. Ni atendas novajn prizorgantojn en septembro.

6. Anonco pri la septembra sumoo

La septembra sumoo komenciĝos ekde la 14an de septembro kaj finiĝos

la 28an de septembro.

Ĉefprizorganto HORI Jasuo