VEA festis Esperanto-Tagon 2014

22/7/2014

 Hieraŭ matene (la 20an de Julio, 2014) ĉe VUAO, Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj, 105A Quan Thanh, vjetnamaj esperantistoj kunvenis por festi Esperanto-tagon. 

 

Malgraŭ ŝtormo estas alvenanta Vjetnamion, multaj esperantistoj, eĉ maljunaj, ĉeestis por festi tiel gravan tagon de Esperantujo. Signifo de Esperanto-tago estis konsiderata nemankebla parto en programo de la kunveno. Pro tio, la naskiĝo de Esperanto, la rolo kiun Esperanto ludis kiel simbolon de lingva justeco estis speciale emfazitaj.

Kadre de la programo, nacia movad-agado ankaŭ estis informita per raporto, rakontoj de ĉeestantoj. Menciinde estas aktiveco de DODESPE – unu Esperanta sekcio de Hanoja Esperanto-Asocio- kies membroj regule kolektiĝas por lerni kaj interŝanĝi informojn. Krome, sukcese organizi Soren 2 ankaŭ estas elstara agado de vjetnama esperantista junularo lastatempe.

Ĉi-jare, partoprenantoj ankaŭ kunportis al la festo de Esperanto-tago interesajn esperantajn produktaĵojn, kiuj estas  rezulto de sia senlaca agado dum pasinta tempo. Estis powerpoint prezento pri “Legendo de la Glavo Lago” aŭ kantebla esperantiga versio de la nacia Himno de Vjetnamio.

Danke al la partopreno de esperantistoj malgraŭ malbona vetero, paroloj de ĉeestantoj kaj preparado de organizantoj, la programo glate iris. Alvenintoj vere ĝuis la Esperanto-tagon ne nur ĝojan kiel okazon por revidi unu la alian sed ankaŭ multsignifan kiel unu tagon omaĝe al Esperanto – internacia lingvo. 

 

Hoan