Ricevitaj libroj kaj KD-oj

17/7/2014

 VEA ĵus ricevis jenajn librojn kaj KD-oj el Brazilo:

  ===============
El Brazila Eldonejo:
===============
1) Originala Esperanta Bildvortaro - Sylla Chaves (EASP);
2) Muzika Terminaro - Alfredo Aragón (EASP).
3) La Luziadoj - L. V. Camões / L.H. Knoedt (Fonto);
4) Vita Nova - Dante Alighieri (Fonto);
5) Lasu min Paroli - Claude Piron (Fonto);
6) Vere aŭ Fantazie - Claude Piron (Fonto);
7) Ili kaptis Elzan! - Johan Valano (Fonto)
===============
El eksterlanda Eldonejo:
===============
1) Arne, la ĉefido - Leif Nordenstorm (Kava-Pech);
2) Hamleto - Princo de Danujo (Stafeto);


=============
Brazilaj KD- oj:
=============
1) KD Ho! Mia Kor! - Merlin Esperante
2) Verdastelaj Brazilaĵoj - Tarcísio Lima
3) KD Ni Dancu en la Rondo (Brazilaj infanaj kanzonoj) - Cristina Pancieri,
Flávio Fonseca kaj Jorge Teles.