Ricevitaj libroj kaj KD-oj

17/7/2014

 VEA ĵus ricevis subajn librojn kaj KD-oj el Portalo KunlaboroBrazilo

 ===============
El Brazila Eldonejo:
===============
1) Originala Esperanta Bildvortaro - Sylla Chaves (EASP);
2) Muzika Terminaro - Alfredo Aragón (EASP).
3) La Luziadoj - L. V. Camões / L.H. Knoedt (Fonto);
4) Vita Nova - Dante Alighieri (Fonto);
5) Lasu min Paroli - Claude Piron (Fonto);
6) Vere aŭ Fantazie - Claude Piron (Fonto);
7) Ili kaptis Elzan! - Johan Valano (Fonto)
===============
El eksterlanda Eldonejo:
===============
1) Arne, la ĉefido - Leif Nordenstorm (Kava-Pech);
2) Hamleto - Princo de Danujo (Stafeto);


=============
Brazilaj KD:
=============
1) KD Ho! Mia Kor! - Merlin Esperante
2) Verdastelaj Brazilaĵoj - Tarcísio Lima
3) KD Ni Dancu en la Rondo (Brazilaj infanaj kanzonoj) - Cristina Pancieri,
Flávio Fonseca kaj Jorge Teles.

**********

Kelkaj informoj pri Portalo Kunlaboro

Portalo Kunlaboro, retpaĝaro kreita por senpage

portugallingve disvastigi informojn pri utilaj temoj: Esperanto; Edukado;
Ekologio; Energio; Ekonomio; Ekumenismo; Arto kaj Kulturo; Sano kaj Medicino
kaj Vegetarismo. Ĉiumonate, ĝi ricevas pli ol 12 mil vizitojn el ĝis 96
landoj.

En Portalo Kunlaboro, la plej forta fako estas Esperanto. Ĝi enhavas
gramatikon kaj vortaron, ambaŭ por portugallingvanoj; voĉajn porinfanajn
fabelojn; ilustritajn fabelojn; belegajn vjetnamajn fabelojn kaj ridigajn
tekstojn el Ridi Vjetname.

Jen kelkaj ligiloj:

Portalo Kunlaboro
http://www.kunlaboro.pro.br

Fabeloj en Esperanto
http://www.kunlaboro.pro.br/esperanto/fabeloj/

Ridi Vjetname
http://www.kunlaboro.pro.br/esperanto/ridi-vjetname/