Raporto pri la ĉiumonata kunveno de DODESPE-sekcio: Junio 2014

30/6/2014

 Kiel kutime, je la lasta vendredo de ĉiu monato, la DODESPE-anoj renkontiĝas por prezenti al si mem kaj al la gastoj sian dummonatan aktivecon rilatan al lingvo kaj kulturo.

 Ĉi-foje, la nekutima trajto estas, ke responde al la tutlanda kampanjo por nacia suvereneco, oni rezervis la tutan kunvenon al patriotismaj aferoj.

La dulingva malfermita letero de Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj estis dissendita al ĉiuj partoprenintoj, kun peto serioze studi ties enhavon. La paroloj de vjetnamaj ŝtatprezidento kaj ĉefministro, estis oportune tradukitaj esperanten kaj jam aperis en la reta fraza vortaro Tatoeba en la vjetnama, Esperanto kaj la franca..

Ĉiuj lernis kanti la ĵus tradukitan nacian himnon en Esperanto. Oni esperas, ke en la venontaj enlandaj renkontiĝoj, kune kun la Espero, oni ankaŭ kantos la nacian himnon en Esperanto.

La kunveno finiĝis per powerpoint prezentado de La Legendo pri La Lago de la Redonita Glavo de la Kim Đồng Eldonejo, tradukita kaj voĉlegita en Esperanto kun popolmuzika fono. Ne temas nur pri distraĵo: la legendo rakontas la heroaĵojn fare de reĝo Lê Lợi, kiu kiu en la 15a jarcento, sukcesis, helpe de Ora Testudo, forpeli la Nordajn invadintojn. La rakonto ĉiam gardas sian aktualecon.

Laste sed ne balaste, oni memorigas al ĉiuj, ke la Julio Esperanto-Sumoo-konkurso komencos je la 6a de julio. Nia kolegino Phương Mai, kiu estas ankaŭ la nuna ĝenerala sekretario de VEA,  vicprezidanto de HANEA akceptis partopreni por montri ekzemplon al ĉiuj.

            Raportis: Luong Ngoc Bao