La 5-a kongreso de Vjetnama Esperanto-Asocio

9/10/2013

 Lasta dimanĉe la 29-an de septembro, 2013, okazis la 5-a  kongreso de Vjetnama Esperanto-Asocio  por la oficperiodo  2013 - 2018. Ĉeestis 106 delegitoj el malsamaj urboj de Vjetnamio kiel Hanojo, Ho Ĉi Minh urbo, Hajfongo, Hajzuongo, Binzuongo. Krome, la kongreso allogis  la komunikilojn interesitajn pri  Esperanta  Movado de Vjetnamio.

 

 

arta prezentado antaŭ lmalfermo de la kongreso

Kadre de la kongresa  laborprogamo,  s-ro Nguyen Van Loi, prezidanto de VEA, raportis pri la movado en  la periodo 2008 - 2013,  kaj  delegitoj  aŭdis mallongan  prezentadon de s-ro Tran Quan Ngoc pri statuto de VEA. Sekvante, la elironta komitato prezentis la liston de la novaj komitatanoj laŭ rezulto de la konsultiĝa konferenco, kiu estis alte konsentita. Tuj poste, la 16 novaj membroj de VEA komitato (legu la suban alkroĉitan plenan liston) prezentiĝis al la ĉeestantaro. S-ro Nguyen Van Loi denove estis voĉdonita kiel prezidanto de VEA, s-ino Do Thi Toan kaj s-ro Tran Quan Ngoc – vicprezidantoj, s-ino Nguyen Thi Phuong Mai – ĝenerala sekretario.

Rimarkindas, ke en la nuna kongreso, la malneta statuto  estis malferme kaj demokratie diskutita, aparte pri eventuala ŝanĝo de la vjetnama nomo de VEA, t.e de “Hội Quốc tế ngữ Việt Nam” al “Hội Quốc tế ngữ Esperanto Việt Nam”. 1/3 de diskutantoj konsentis kaj agnoskis la justecon de la propono. 2/3 (43/64 delegitoj) kontraŭis la proponitan nomon. La diskuta rezulto elstarigis la parolantan verecon deveni de vjetnamaj koroj: monde ekzistas kelkaj internaciaj lingvoj, tamen en Vjetnamio, Esperanto estas la unika internacia lingvo.

 Unu el la nepraj  partoj de ĉiu kongreso estas rekompencadon al  vjetnamaj esperantistoj, kiuj jam grande kontribuis al la enlanda Esperanto-movado. Neesprimebla ĝojo brilis en ĉies okuloj (bv vidi la foton). Poste, ĉeestintoj aprobis la kongresan rezolucion kaj s-ro Nguyen Van Loi reklamis la fermon. Post pli ol 4 laborhoroj kaj rapidaj kaj seriozaj, la 5a kongreso de VEA sukcese okazis. Kiel kutime, la partoprenantoj prenis komunan foton antaŭ ol adiaŭi unu la aliajn.

 Samtaga posttagmeze okazis la kunsido de la novaj komitatanoj. La  plenuma komitato de VEA diskutis multe da aferoj, inkluzive de la elekto de respondeculoj pri diversaj komisionoj de la movado kaj la kalkulado de la tutnombro de membraro. Rimarkinde, pli da gejunuloj estis komisiita gravajn laborojn. Tio signifas ke, la fido je junularo forte kreskis. Ekzemple, fraŭlinoj Le Minh Thu (Helenjo), Tran Thi Hoan (Ĝojo) kaj fraŭlo Nguyen Duc Trong (Ĵonilo) respondecas pri informado; s-ino Nguyen Thi Thom Thom kaj fraŭlino Nguyen Thi Nep (Nepo) estas gravaj membroj de trejnada komisiono. Alia grava afero pri kiu la komitatanoj multe prizorgis estas la nuna nombro de aktivaj esperantistoj en Vjetnamio. La plenuma komitato asignis tion al reprezentantoj de diferencaj sekcioj aŭ organizo por taski la fortecon de la movado. La kunveno finiĝis per la diskuto pri la trejnado kaj preparado por la venontajara KS (komuna seminario) okazonta en Ho Ĉi Minh urbo.

 

Ĝojo – Helenjo

Informada komisiono de VEA