REZULTOJ DE LA BELARTAJ KONKURSOJ DE UEA EN 2013

28/7/2013

 

 Poezio:

Unua premio: Nicola Ruggiero pro Okazis iam;
Dua premio: Benoît Philippe pro
 Atena taverno;
Tria premio: Nicola Ruggiero pro
 Nur korvoj du.
Partoprenis 32 verkoj de 17 aŭtoroj el 15 landoj.

Prozo:

Unua premio: ne aljuĝita;
Dua premio: Ewa Grochowska pro
 Parentezo;
Tria premio: Jesper Jacobsen pro
 La punĉbovlo de la diablo;
Honora mencio: Ewa Grochowska pro
 Eskapo.
Partoprenis 24 verkoj de 12aŭtoroj el 10 landoj.

Teatraĵo:
Unua premio: ne aljuĝita;
Dua premio: ne aljuĝita;
Tria premio: Luiza Carol pro
 Tempo rabita;
Honora mencio: Nikolao Uzunov pro
 Veronia.
Partoprenis 2 verkoj de 2 aŭtoroj el 2 landoj.

Eseo:
 
Premio "Luigi Minnaja": Jorge Camacho Cordón pro
 De hajko al hajko, kaj 
Lena Karpunina pro
 Aliro al la mistera Jean Ribillard;
Dua premio: ne aljuĝita;
Tria premio: Dimitrije Janicic pro
 Cent jaroj de originala Esperanto-literaturo en Serbio.
Partoprenis 8 verkoj de 7 aŭtoroj el 5 landoj.

Infanlibro de la Jaro:
Eldonejo Mondial pro
 La mirinda sorĉisto de Oz (traduko: Donald Broadribb).
Partoprenis 1 verko de 1 eldonejo el 1 lando.

Fonto :Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 510
2013-07-26

Liên quan