AKADEMIO DE ESPERANTO OFICIALAJ INFORMOJ

17/5/2013

 

 Numero 20 - 2013 04 27

 Elekto de triono de la akademianoj

             Okazis en la unuaj monatoj de ĉi tiu jaro la reelekto de triono de la akademianoj laŭ la Statuto de la Akademio de Esperanto.

              Ne rekandidatis Marc Bavant, Gbeglo Koffi, Xie Jü-ming.

              Iliajn lokojn kaj tiujn de la forpasintaj kolegoj prenis la novaj akademianoj Marek Blahuš, Rudolf Fischer, Aleksander Melnikov, Tsvi Sadan, Nguyen Xuan Thu, Usui Hiroyuki, Edmund Grimley-Evans, Harri Laine kaj Ranganayakulu Potturu.

             Estis reelektitaj Marjorie Boulton, Michel Duc Goninaz, Anna Lowenstein, Carmel Mallia, Sergio Pokrovskij, Otto Prytz, Amri Wandel, John Wells

     Nun la Akademio konsistas el 44 membroj:

 

Vilmos Benczik

 Gerrit Berveling

 Marek Blahuš

 Marjorie Boulton

 Renato Corsetti

 Marcos Cramer

 Probal Dasgupta

 Michel Duc Goninaz

 Rudolf Fischer

 Edmund Grimley-Evans

 Paul Gubbins

 

Lena Karpunina

 Christer Kiselman

 Boris Kolker

 Ilona Koutny

 Katalin Kovats

 Erich-Dieter Krause

 Harri Laine

 Jouko Lindstedt

 François Lo Jacomo

 Anna Lowenstein

 Ma Young-tae

 

Carmel Mallia

 Stano Marĉek

 Geraldo Mattos Gomes dos Santos

 Aleksander Melnikov

 Carlo Minnaja

 Paŭlo Moĵajev

 Brian Moon

 Nguyen Xuan Thu

 Barbara Pietrzak

 Sergio Pokrovskij

 Otto Prytz

 

 Baldur Ragnarsson

 Ranganayakulu Potturu

 Alexander Shlafer

 Tsvi Sadan

 Saka Tadasi

 Humphrey Tonkin

 Usui Hiroyuki

 Amri Wandel

 John Wells

 Bertilo Wennergren

 Yamasaki Seikô

 

La estraro de la Akademio de Esperanto

Fonto: http://www.akademio-de-esperanto.org/oficialaj_informoj/oficialaj_informoj_20_2013.html

 

Liên quan