PRI LA KUNSIDOJ DE KAEM

16/5/2013

 

 Pri la kunsidoj de KAEM en la 7-a AK, Jerusalemo 

(El la raporto de s-ro Sasaki Teruhiro, eksprezidanto de KAEM)

 

La 18-an de aprilo en 2013, la Fermita Kunsido de KAEM estas okazigita en la Zion Hall de Kongresejo “Junulara gastejo RABIN”. Kvorumo de la kunsido estas atingita per la ĉeesto de 6 landoj (Barato, Ĉinio, Israelo, Japanio, Koreio, Vjetnamio) kun 4 rajtigiloj (Irano, Mongolio, Nepalo, Pakistano).

 Estas deciditaj la gravaj temoj: la elekto de la nova prezidanto, ceteraj estraranoj kaj de la sekva loko de la Azia Kongreso. S-ro Hori Yasuo, la anstataŭanto de s-ro Inumaru Fumio, rekomendis s-ron Inumaru Fumio, kiel kandidaton de la nova prezidanto de KAEM, kaj s-ro Sasaki rekomendis du kandidatojn: s-ron Chimedtseren Enkhee kaj s-ron Wang Ruixiang. Per plejmulto de voĉoj estas elektita s-ro Wang Ruixiang (Ĉinio) kiel la nova prezidanto de KAEM. Kaj Ĉinio fariĝis la loko de la 8-a Azia Kongreso.

Rezulte de la nomumoj de Aziaj Landaj Asocioj jene formiĝis nova konsisto de KAEM:

 Barato: s-ro Giridhar Rao, agiridhar.rao@gmail.com;

Ĉinio: s-ro Wang Ruixiang, 13436481089@163.com; (Prezidanto de KAEM)

Irano: s-ro Omid Rohanian, omid.rohanian@gmail.com;

Israelo: s-ro Eran Vodevoz, evodevoz@yahoo.com;

Japanio: s-ro Inumaru Fumio, inumaru-f@nifty.com; (vicprezidanto de KAEM)

Koreio: s-ro Kim Hiongun, nomota@mobigen.com;

Mongolio: s-ro Chimedtseren Enkhee, enchjo@yahoo.com; (Vicprezidanto kaj ĝenerala sekretario)

Nepalo: s-ro Mukundaraj Pathik Wagle, mpathik@gmail.com;

Pakistano: s-ro Muhammad Zubair, zurnab_pk@yahoo.co.in;

Taĝikio: s-ro Fajzullaev Ĝamŝed, fajzullaev@yandex.ru;

Vjetnamio: s-ino Le Thi Thien Thu, lethienthu.esper@gmail.com.

Liên quan