La 13-a Printempa Renkontiĝo

3/4/2013

 

Lasta Dimanĉe, la 24-an de Marto, Vjetnama Esperanto-Asocio (VEA) kaj Vjetnama Esperanta Junulara Organizo (VEJO) kune organizis la 13an Printempan Renkontiĝon. La renkontiĝo allogis pli ol 40 diversaĝajn esperantistojn loĝantajn en Hanojo. Krome, kelkaj ne-esperantistoj partoprenis por aliĝi al esperanta kurso.
 
   
Post la formalaĵoj, s-ro Nguyen Van Loi, Prezidanto de VEA, informis pri la ĉefaj farendaĵoj en la plano por 2013. La plano estis preparita en ambaŭ lingvoj, la vjetnama kaj Esperanto. Partoprenatoj ricevis la printitajn versiojn, kiuj troviĝas ankaŭ ĉe la TTT-ejo… S-ro Loi alte aprezis la agadon de junularo kadre de la landa movado, speciale post la 97-a UK, kaj la 68a IJK, la junulara movado multe plivigliĝas.
Fraŭlino Nguyen Thi Phuong, Prezidanto de VEJO, raportis pri venontaj agadoj de gejunuloj en kaj la Sudo kaj la Nordo. Laŭ la plano, ĉiujare la naskiĝtago de VEJO estas celebrota per unu aŭ du-taga ekskurso, nome Somera Renkontiĝo, en kiu partoprenatoj ekzercas paroli Esperanton. Ĉi-jare, la ekskurso okazos dum du tagoj de junio ĉe landa parko Cuc Phuong. S-ro Nguyen Van Ha, komitatano de Plenum-komitato de VEA, kvankam ne junulo, tuj aliĝis al la 1-a Somera Renkontiĝo. Speciale menciindas, ke en 2012 VEJO okazigis la 68-an IJK-on kaj verve kaj kreive, kiu bone impresigis internaciajn geamikojn. Kompreninte la financan staton de vjetnamaj junuloj, TEJO organizis internacian monkolekton por subvencii ilian partoprenon en la 69-a IJK. Ĝis nun, la subvencia monsumo ebligos 3 reprezentantojn partopreni en ĉi-somera IJK okazonte de la 19-an ĝis la 26-an de Aŭgusto ĉe Nazareto, Israelo.
Sekve, la kant-grupo RIZOJ kantis du novajn tradukitajn kanzonojn, inkluzive: Arda Hanojo kaj Fido je venk’.
  
Memore al forpasinta esperantisto Dao Anh Kha, oni montris la filmon produktita de Ho Chi Minh urbo televido en 2004 pri s-ro Kha, kiam li estis honorita kiel membro de Akademio de Esperanto. La filmo kortuŝis la spektantojn pro la gravaj kontribuoj alportitaj de s-ro Kha al vjetnama kaj monda esperanta movado.
Unu el la disĉiploj de s-ro Kha, s-ino Lai Thi Hai Ly, nun ĝenerala direktoro de VSK grupo, raportis pri la aktivecoj de esperanta klaso ĉe VSK. S-ro Ho Ngoc Phuong, respondecanto pri informada komisiono de VSK kaj komencanto en la klaso, sin prezentis en Esperanto. La flua elparolo kun interesa enhavo ĝojigis kaj impresigis la ĉeestantaron pro lia lernkapableco. Poste, membroj de VSK kantis la “Kanton de ABC”.
S-ro Nguyen Xuan Thu informis pri la “Vjetnama Terminaro” kiu estas kunlaboro de 3 esperantistoj. Estis planita esperantigi 45 vjetnamajn specialaĵojn, tamen ĝis nun nur 18 vortoj estas proponitaj. S-ro Thu invitis ĉiujn partopreni kaj kontribui. Por ke tiuj vortoj (ekzemple: Áo dài – Aŭzajo; Nem – Nemo) ĝuu la agnoskon de internacia komunumo, nepras, ke ili aperu multfoje en literaturo, informado, kaj lingvaj agadoj. Pro tio, la sukceso dependas de ĉies pozitiva reago.
 
Sekve, Fraŭlino Minh Thu raportis pri sia partopreno en la 99-a Japana Esperanto-Kongreso en Japanio lastan Oktobron (2012) per fotoj, kiuj interesigis la spektantaron. Laŭ ŝia informo, en Japanio plejmulto estas maljunaj esperantistoj, tiel ili ege interesiĝis pri la maniero por aktivigi multajn gejunulojn partopreni en esperanta movado. Ankaŭ ŝi mencias la pripensindan fakton: en Japanio la bibliotekoj estas diversaj kaj riĉaj, male en Vjetnamio, la plejmulto de libroj estas individua propraĵo. Laŭ ŝia opinio, ni bezonas lokon por almenaŭ konservi kaj ebligi legadon de librojn antaŭ ol havi taŭgan bibliotekon.
 
Post la renkontiĝo, estis disdonitaj paperaj ekzempleroj de la bulteno "Verda Mesaĝo el Vjetnamio" (numero 1-2013). La reta versio estas senpage elŝutebla ĉe TTT-ejo:    http://e.vea.vn/UserFiles/file/VM2013-1.pdf.
Komuna fotado malfermis la enhavoriĉan renkontiĝon.
 
Informada Komisiono de VEA