KUNVENO DE KLUBO LUCIEN PERAIRE

12/11/2012

 

     KUNVENO DE KLUBO LUCIEN PERAIRE                                 

 
Vespere de la 1a de novembro 2012, Klubo Lucien Peraire okazigis regulan kunvenon.
Ĉeestis reprezentantoj de Trejna Komisiono de VEA, de Plenuma Komitato de VEJO, kaj multnombraj Esperanto-lernantoj el Fremdlingva Universitato- Hanoja Nacia Universitato kaj aliaj Universitatoj.
 
La ĉeestantaro aŭdis pri la franca esperantisto, kiu en 1929-1932 faris mondvojaĝon sia biciklo por propagandi Esperanton. Multe plaĉis al ili la foto de Lucien, kiu inventis aparaton al sia biciklo ebligante veturadon sur la trans-siberia fervojo. Ili ege ĝojiĝis pri la fakto, ke ilia klubo portas la nomon de la juna esperantisto, kiu alfrontis tiom da defioj kaj malfacilaĵoj por diskonigi la lingvon de egaleco kaj amikeco.
 
Poste, ili spektis la bildprezenton pri la vivo de Zamenhof fare de Colin Andreo.
La programo daŭris per prezento pri esperantigo de vjetnamaj propraj nomoj kun ĝia utileco en internacia amikeca komunikado pro tio, ke la internacia lingvo estas neŭtrala kaj la portanto de esperanta nomo ne sentas sin prunte-petanto de lingvo de alia nacio.
 
La volontuloj-helpantoj de ĵus okazintaj UK-97 kaj IJK-68 kantis multajn esperantajn kantojn, por samtempe memori la okazintajn viglajn aktivecojn, kaj por instigi la novajn lernantojn al entuziasmo. Oni ankaŭ planis ekskurson al la periferio de Hanojo por praktiki la lingvon dum novembro.
 
F-ino Nguyen Thi Phuong (Flama Floro), prezidanto de VEJO kaj samtempe instruistino de Esperanto parolis pri la rolo de Esperanto kiel ponto al amikeco, frateco kaj amo kiel ilustrita dum la okazinta 68a-IJK.
 
La malnovaj kaj novaj klubanoj parolis pri iliaj opinioj pri lernado kaj uzado de Esperanto. Eĉ unu ne-membro, kiu alvenis al la kunveno laŭ invito de sia amiko esprimis sian deziron lerni Esperanton.
 
La kunveno elektis la novan estraron de la klubo por la lernjaro 2012-2013. La listo de la estraro estas:
1. S-ino Nguyen Thi Thom Thom, instruistino de la angla ĉe Fremdlingva Universitato, klubestro;
2. F-ino Tran Thi Hoan (Ĝojo), studentino de Fremdlingva Universitato, vic-klubestrino;
3. F-ino Tran Thi Mai Phuong, studentino de Fremdlingva Universitato, membro;
4. F-ino Nguyen Thi Phuong (Flama Floro), Prezidanto de VEJO, membro;
5. S-ino Luong ngoc Bao, reprezentanto de VEA, membro.
 
La ĝojiga kunveno finiĝis per komuna fotado.
 
Informado komisiono de VEA