Klubo Lucien Péraire brile celebris la 80an datrevenon de alveno de Lucien Péraire al Vjetnamio

18/11/2011

Kadre de la aktivecoj por saluti la venontjaran UK-97an, Klubo Lucien Péraire organizis kunvenon por celebri la datrevenon de alveno de Lucien Péraire al Vjetnamio en 1931.

En klasĉambro de Hanoja Fremdlingva Universitato, ornamita de ŝildo montranta la enhavon de la kunveno kaj de granda foto de Lucien rajdanta biciklon sur siberia fervojo, kunvenis ĉirkaŭ 50 membroj de la klubo kaj instruistoj de Esperanto.

Klubestrino Nguyen Thi Thom Thom, instruistino de la angla ĉe Hanoja Fremdlingva Universitato, LKK-ano respondeca pri trejnado de volontuloj prezentis la procezon de fondado de la klubo (en majo 1997) kaj la aktivecoj dum la 4 pasintaj jaroj.

Nova estraro de la klubo estis proponita, konsistanta el Nguyen Thi Thom Thom (klubestrino); Nguyen Thi Phuong (instruistino de Esperanto) kaj Nguyen Kieu Linh, Pham Thi Nhan kaj Tran Thi Chi (studentinoj).

Inter la gastoj menciindas Nguyen Xuan Thu, Hong Hac kaj Luong Ngoc Bao, membroj de VEA, kiu siatempe alportis gravan kontribuon al la diskonigo de Lucien Péraire kaj al la kreado de klubo portanta lian nomon.

Nguyen Xuan Thu faris bildprezenton pri Lucien Péraire, lia naskiĝvilaĝo, la vojplano de lia vojaĝo tra la mondo, lia alveno al Vjetnamio montrante, ke per neniu riĉaĵo ol biciklo,  Esperanto kaj homamo, oni povas fari miraklojn.

Li ankaŭ menciis la du leterojn senditajn de Lucien al vjetnamaj esperantistoj subtene al la nacia lukto por sendependeco kaj gratule al la nacia reunuiĝo; kaj la organizon de kunveno fare de VEA en 2006 por memori la centjariĝon de Lucien. 

La organizantoj anoncis, ke responde al la alvoko de VEA, 15 esperantistoj el Aŭstralio, Ĉilio Francio,  Italio, Latvio, Svislando sendis salutmesaĝojn al la klubo okaze de tiu evento.

Oni laŭlegis 3 elektitajn mesaĝojn de malnovaj amikoj de Vjetnamio: Renato Corsetti; Franciska Toubale, kiu en oktobro instruis Esperanton dum 2 semajnoj en la universitato mem; kaj Nicolas Raymond, aŭtoro de la artikolo pri Lucien en Vikipedio.

VEA ricevis ankaŭ de s-ino Renata Chassard el Francio ampleksan dosieron konsistantan el fotokopioj de manuskripto skribita de Lucien en la franca, pri lia ĉeesto en Vjetnamio, kiun ni intencas traduki kaj diskonigi.

Pham Thi Nhan, lernantino; Le Minh Thu, instruistino kaj eks-helpantino de IJK 2007, Luong Ngoc Bao instruistino dividis siajn impresojn pri Esperanto kaj alvokis la studentojn diligente lerni la lingvon por plenumi sian rolon kiel helpanto de UK-97.

Kantoj en Esperanto kaj komuna fotado fermis tiun viglan kaj memorindan kunvenon. 

Informada subkomisiono de VEA