Vizito al la tombo de s-ano Nguyen Van Kinh, unu el la fondintoj de Vjetnama Esperanto-Asocio

31/10/2011

En la programo de la tria vizito al Vjetnamio de s-ro Clay Magalhaẽs, VUAO, VEA kaj LKK aranĝis viziton al la tombo de s-ano Nguyen Van Kinh, unu el la fondintoj de VEA, okaze de la 30ª datreveno de lia forpaso.

La vizito okaziĝis tre solene kaj emociige. Unue ĉiuj brulis incenson ĉe granda incensujo de Mai Dich tombejo, omaĝe al la mortintoj por la Patrujo, la Ŝtatestroj, kaj altrangaj gvidantoj de de la lando, kiuj ripozas tie.
     Poste, oni iris al la tombo de s-ano Nguyen van Kinh, kie s-ro Nguyen Anh Vu, nepo de s-ano Kinh, nome de la familio estis atendanta por ricevi la grupon.
Unu post la alia, la vizitantoj bruligis incens-stangeton kaj ĉiuj observis gardis minutan silenton. S-roj Nguyen Van Loi, Hoang Ngoc Boi, Tran Quan Ngoc, respektive prezidanto kaj vicprezidantoj de VEA, estro kaj membroj de LKK, prezentis la kontribuojn de s-ano Kinh al la vjetnama kaj monda Esperanto movadoj : s-ro Kinh instruis Esperanton en la ĝangalo en suda Vjetnamio dum rezistado kontraŭ la francoj ; li aktivadis por la Esperanto-movado en la orient-eŭropaj landoj kaj eĉ en Kubo. Malgraŭ ke, antaŭ la aŭgusta revolucio (1945), li havis francan civitanecon, li ĉiam aktive partoprenis en la revolucio kaj havis grandajn kontribuojn ne nur en la kampo de Esperanto, sed ankaŭ en revolucia kampo, precipe en la diplomatia kampo. S-ro Clay Magalhaẽs esprimis sian omaĝon al la grandaj kontribuoj de s-ano Kinh.
Nome de la familio, s-ro Nguyen Anh Vu dankis la grupon.Fonto :VNA
Informada subkomisiono de VEA


Noto: Menciindas, ke sur la tombo de s-ano Nguyen Van Kinh estas metita verda stelo, simbolo de Esperanto. Tiel la tombo fariĝas Zamenhofa-Esperanta Objekto (ZEO) en Hanojo. En la mondo ekzistas multaj ZEO-oj. En Hanojo troviĝas tri:
1.    Ŝtona ŝildo enmurigita ĉe la enirejo de la Konstanta Eduka Centro Nguyen Van To, 47, Hang Quat strato) menciante en la vjetnama kaj Esperanto, ke tiu loko estas la lulilo de la vjetnama esperanto-movado en la jaroj 1930;
2.    Tombo de s-ano Nguyen Van Kinh, ĉe Mai Dich tombejo;


3.    Zamenhof-arbo kun ŝtona ŝildo en la vjetnama kaj Esperanto plantita de partoprenantoj de Dua Azia Kongreso de Esperanto (1999) ĉe Ba Mau Parko.