Gazetara konferenco pri preparo por la Universala Kongreso de Esperanto (UK-97ª) okazonta en Hanojo, Vjetnamio en 2012

31/10/2011

La 26an de oktobro, Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj (VUAO) kune kun Vjetnama Esperanto-Asocio (VEA) kaj LKK de UK-97ª organizis gazetaran konferencon por sciigi pri la preparoj de la okazonta en Hanojo UK-97ª en 2012.

Partoprenis en la kunveno reprezentantoj de VUAO, VEA, LKK kaj multnombraj ĵurnalistoj de ŝtataj medioj el Hanojo, Ho Chi Minh urbo, kaj membroj de VEA.

S-ro Nguyen Van Loi, prezidanto de VEA, estro de UK-97ª LKK kaj s-ro Clay Magalhaẽs, Konstanta Kongresa Sekretario de UEA prezidis la kunvenon.


Nguyen Van Loi sciigis, ke al temo de UK-97ª estas “Esperanto, ponto por Paco, Amikeco kaj Disvolviĝo”. Estas antaŭvidite, ke de 1000 al 1700 partoprenantoj el ĉirkaŭ 60 landoj aliĝos al la kongreso.

UK-97ª estas grande ampleksa tutsemajna internacia agado, kun multe da kunvenoj pri la temo de la kongreso kaj tradiciaj fakaj kunvenoj; multaj ekskursoj, kulturaj kaj artaj aranĝoj…; artaj folkloraj prezentoj fare de multaj landoj kaj de Vjetnamio; kunveno kun la hanojaj instancoj.

UK-97ª okazos en Vjetnamio en julio 2012, kaj koincidas kun la 125ª jubileo de la apero de la Unua Libro de Esperanto.

Kulturaj aktivecoj por servi la Kongreson estas aktive preparitaj de VEA, kun emfazo pri la senpaga instruado de Esperanto al la volontuloj. Oni povas facile regi tiun lingvon post 6 monatoj de lernado.

Esperanto estas artefarita lingvo inventita de pola sciencisto L.L. Zamenhof en la jaro 1887. Nuntempe estas ĉirkaŭ pli ol 2 miliomoj homoj el pli ol 100 landoj, kiuj uzas tiun lingvon kiel dua lingvo krome sia gepatra lingvo. Tiu lingvo eniris Vjetnamion ekde la unuaj jaroj de la 1900 jaroj.

Kadre de UK-97ª, okazos la “Tago de Vjetnamio”, oportuno, por ke Vjetnamio diskonigu pri diversaj aspektoj de sia lando: kulturo, arto, lingvo, gastronomio, disvolviĝo… Krome, por saluti UK-97ª, VEA eldonis la esperantan version de “Tagkajero de Dang Thuy Tram”.

 Nguyen Van Loi sciigas, ke UK-97ª estas pruvo de la disvolviĝo de la Asocio, okazo, por ke Vjetnamio alportu sian aktivan kontribuon al la tutmonda esperanta movado, akcelu la movadon en Vjetnamio kaj en la sudorientaj aziaj landoj. UK-97ª estas ankaŭ okazo, por ke Vjetnamio esprimu sian dankemon pro la vigla, efika subteno de la monda esperantistaro por la lukto por nacia liberigo antaŭe, kaj la nacia rekonstruado kaj disvolviĝo nuntempe.

Laŭ Clay Magalhaẽs, UEA ĉiujare organizas Universalan Kongreson de Esperanto (UK) en malsamaj membro-ŝtatoj.. temas pri la plej granda evento de UEA.

La unua UK okazis en Francio en 1905, kaj ĝis nun nur 5 UK-oj okazis en Azio. Ĉiujare UEA elektas la lokon de UK per ekzameno de la petiloj fare de la gastigontaj landoj por la sekvantaj jaroj. Baze sur la surloka inspekto, Vjetnamio estis elektita kiel gastiganto por UK-97ª.

UK-97ª estos la unua UK en Vjetnamio. Tiu evento havas grandegan signifon por VEA.

Universala Esperanto-Asocio (UEA) estis oficiale fondita en 1908 kaj ĝia nuna sidejo troviĝas en Roterdamo (Nederlando). UEA havas 121 membroj. En 1995, VEA estis agnoskita kiel membro de UEA.

Dum la gazetara konferenco, multaj reporteroj staris demandojn al kiuj respondis detale Nguyen Van Loi kaj Clay Magalhaẽs.
Ene de la sama tago, la radio Voĉo de Vjetnamio,  la Televida kanalo VTV1 kaj multaj ĵurnaloj kaj gazetoj informis pri la gazetara konferenco.

Fonto:
VNA