Aktivecoj de LKK dum la tria alveno de Konstanta Kongresa Sekretario Clay Magalhaẽs al Vjetnamio

31/10/2011

     Dum la lastaj tagoj de oktobro 2011, Konstanta Kongresa Sekretario Clay Mabalhaẽs alvenis al Vjetnamio por la tria fojo por labori kun LKK. Ĉeestis en kvazaŭa kompleto la LKK-anoj de ambaŭ norda kaj suda partoj de la lando.


     Clay daŭre solvis, reekzamenis malsamajn eblecojn pri kunvenejoj, hoteloj, turismo, trejnado de volontuloj, rilatoj kun ŝtataj instancoj pri la organizado de la kongreso, dumkongresa sekureco,  pri la “alta protektanto” de UK-97ª, la eniro de la partoprenantoj ktp.
     Samtempe, LKK havis apartajn kunsidojn por revizii la preparojn fare de la LKK-anoj, pri la helpo de internaciaj volontuloj, klarigis la miskomprenojn kaj la malfacilaĵojn okazintajn dum la preparado, la financajn problemojn…Dum la komunaj kunvenoj kun la KKS, ĉiuj havis okazon interŝanĝi opiniojn kun li pri restantaj miskomprenoj kaj malfacilaĵoj, speciale pri la financo de UK, kaj petis la KKS havi ĝustatempajn kaj raciajn decidojn, por ke la LKK povu efike aktivadi.
    
         Clay havis tempon por viziti klasojn por trejni UK-97 volontulojn, kie li estis akceptita de s-oj Nguyen Van Loi, prezidanto de VEA, estro de LKK; s-roj Tran Quan Ngoc, Hoang Ngoc Boi, vicprezidantoj, membroj de LKK; f-inoj Nguyen Thi Phuong, Nguyen Thi Nep, instruistinoj de Esperanto por UK volontuloj, kun multe da gestudentoj lernantaj Esperanton. La kontakto estis tre vigla. Clay dialogis kun la studentoj, klarigante al ili pri ilia respondeco dum la kongreso kaj la signifo de ilia laboro. Kaj li emfazis: UK estas ŝanco, por ke, ĉiam restante en la lando, ili povu kontaktiĝi kun partoprenontoj venantaj el pli ol 60 landoj. Ili fariĝos ambasadoroj de la vjetnama kulturo, por ke la monda popolo pli bone sciu pri Vjetnamujo. S-ano Hoang Ngoc Boi, vicprezidanto de VEA, vicprezidanto de la Komisiono pri Azia Esperanto Movado (KAEM) faris donacojn, entuziasmigante la lernantojn kaj pli motivigante ilin en la lernado.
      Posttagmeze de la sama tago, la Konstanta Komitato de VEA havis apartan kunsidon pri la preparado de la eldonado de la esperanta versio de la Rakonto pri Kjeŭ fare de Le Cao Phan, kun la lingva plibonigo de internaciaj esperantistoj, kaj la preparado por eldoni la Esperanta-vjetnaman vortaron en 2012 samkiel la aliaj aferoj okaze de la ĉeesto de membroj el ambaŭ partoj de la lando.