“AO DAI*”, LA TRADICIA ROBO DE VJETNAMINOJ

24/9/2011

    En la pasinta tempo, Vjetnaminoj portis longajn jupojn. En 1826, Minh Mang , la dua reĝo de la lasta dinastio de Nguyen, kiu emis fari reformojn, dekretis la malpermeson al virinoj porti jupojn, kaj “ao dai” farigxis la tradicia robo de vjetnamoj.

              Reĝoj kaj mandarenoj vestis sin per luksaj kortegaj manteloj, civitanoj per simplaj blankaj  nigraj ao dai kaj blankaj pantalonoj. La toloj,  koloroj kaj desegnaĵoj variis laŭsociaj tavoloj kaj vivkondĉoj. Ao dai de civitaninoj diferencis. Kamparanoj surmetis brunajn vestojn kaj pantalonojn dum laboro.

        Ao dai kun kvar baskoj de vilaĝaninoj

              Dum mil jaroj de eksterlanda superregado kaj preskaŭ cent jaroj de franca  kolonado, Vjetnamio devige eltenis la influencon de du fortaj kulturo-fluoj de l’homaro, sed ĝia tradicia vestaĵo ĉiam gardas sian originalecon, kaj tio estas la fiero de la vjetnama popolo kajilia nacia kultura trajto.

De la 20ª jarcento la modo de la virina ao dai ŝanĝiĝas laŭ la krea spirito de modo-desegnistoj.Tamen ĝi ankoraŭ gardas la du tipajn baskojn, kiuj estas gracie suplaj, elegantaj kaj elmontras reliefe la sveltecon kaj ĉarmon de vjetnaminoj. Ili estas komparataj al la birdo-flugiloj, kiujmoviĝante laŭ la direkto de l’vento, skuetas spacon, aŭ al akvofluo, kiu fascine ondumas ĉirkaŭ la  korpaj konturoj de junulinoj, kaj tiel plialtigas ilian belecon kaj allogon.

                         Blanka uniformo de liceaninoj

              La bildo de vjetnama  junulino vestita de ao dai estiprikantita de multaj verkistoj, poetoj kaj artistoj. La du baskoj de ao dai fascinis la faman poeton Xuan Dieu :

                                          « Tiuj maldikaj silkaj baskoj

                                             Envolvas mian animon dum mia tuta vivo.

              La muzikigita poemo “Silka ao dai” de Nguyen Sa fariĝis fama kanto kaj estigis inspiron al la samnomita filmo. Notindaj estas la versoj:

                                          “En Saigon*, sub sunradioj

                                          Subite mi sentas freŝa dank’ al ĉia silka ao dai.”

En alia poemo li skribis:

                                          “Ĉu sur ĉia flirtanta robo

                                          Estas blovanta vento kaj nubo laŭ la proporcio 2/1

                                          Aŭ nubon ĉi envolvas en ĉian silkan robon

                                          Kaj poste spiras kaj firtigas ĝin.”

Kontemplante kolorajn ao dai kun ekstazo, li eksklamis:                                                                                                                             “Vidante ĉian flavan robon, flavajn krizantemojn mi amas.

                                          Vidante ĉian verdan robon, foliojn en la lerneja korto mi amas.

                                          Timante, ke mian amon amleteroj ne povas esprimi

                                          Mi ŝanĝas inko-koloron, kiu taŭgas vian violetan robon.

              La komponistoj Trinh Cong Son, Hoang Trong, Pham Duy, Tu Huy, ktp ... enskribis siajn fortajn impresojn pri ao dai en kantojn. La kanto titolita “Ekvido de hejmlando” de Tu Huy famiĝis per la frazo:

                                          “La baskoj de ĉia robo flirtadas en leĝera vento.”

Pham Duy skribis:      “En sonĝo mi vidas robon amuziĝantan sub ridetanta suno.”

Trinh Cong Son komponis du kantojn pri ao dai.

              Ankaŭ eksterlandanoj amas ao dai kaj laudas ĝian belecon kaj graciecon. En la Internacia Foiro okazinte en Osaka (Japanio) en 1970, ao dai gajnis la grandan admiron de ĉeestintoj kaj akiris

Honoron al vjetnama delegitaro. En 1995, ĝi gajnis en Tokio la titolon”La plej bela tradicia vestaĵo”.

              S-ino James Sterson, usona mesaĝisto, laŭdis ao dai: “Neniu alia lando havas tiel belan nacian vestaĵon entenantan profunde kulturan signifon kiel ao dai.” Modo-specialisto el Sud-orienta Azio rimarkis: “Vjetnama ao dai donas al virinoj komforton kaj facilajn moviĝojn kaj vidigas allogon.”. La korea televido KBS turnis tridek-minutan filmon pri ao dai por konigi ĝin al koreoj.

              La 26ª de majo 2009 okazis la “Nokto de vjetnamaj ao dai” en Ŝanghajo (Ĉinio). Pri la rezulto reportero de Ĉina Informagentejo komentis: “Ao dai estigas sveltecon, personecon  al vjetnamaj junulinoj. Ĝi postlasas profundan impreson pri la bildoj de pacema, aminda kaj romantika Vjetnamio, la pacamanta kaj amikeca lando, kiu bonvenigas siajn amikojn kun etenditaj brakoj.”

En la pasintaj jaroj, pluraj konkursoj pri beleco okazis en Vjetnamio, kaj en ili ne mankis la prezento de ao dai-modoj far de diverslandaj belegaj kandidatinoj.

              Enlande ao dai ne vidiĝas ĉiutage surstrate, sed nur en specialaj okazoj, festo-tagoj. Ĝi estas la uniformo de liceaninoj, stevardinoj, vendistinoj en iuj grandaj magazenoj kaj akceptistinoj en iuj hoteloj.

 

              *Ao dai ekzistas en neniu lando krom Vjetnamio, tial la vjetnama substantivo“ao dai” estas ne tradukebla en aliajn lingvojn.

                                                                                                    Nguyen Thi Ngoc Lan

                                    Ao dai de novgeedzoj

              Eksterlandaj belreĝinoj portantaj ao dai

Nguồn: