TETO-FLORO KAJ ARTA HOBIO

24/9/2011

 

 Okaze de la Teto1 Ky Suu2 la pliaĝa fratino de mia edzo donacis al mi florantan bulbon  de belaj kaj parfumaj floroj, kiun ŝi mem preparis. Ĉi Teto Canh Dan3 mi ricevis serion da bildoj de tiuj floroj, kiuj kune kun  persikfloroj kaj la speciala ujo de etaj mandarinoj kutime ornamas  la loĝejojn de preskaŭ ĉiuj vjetnamoj.

Kontemplante la belajn bildojn, mi rememoris mian knabecon kaj memoraĵon pri mia kara patrino. Unu monaton antaŭ Teto, kun diligenteco, pacienco kaj zorgemo ŝi okupiĝis pri bulboj similantajn cepojn. Unue mi kredis, ke ili estis manĝaĵon, sed mia patrino klarigis al mi, ke estis bulboj de speciala floro, kies floradon ŝi preparis por ornami la altaron de praularo kaj la salonon okaze de Teto.

Pro scivolemo, mi pacience rigardadis mian laborantan patrinon. Ŝi lerte manipulis etan, maldikan kaj longan tranĉilon por senŝeligi la bulbojn kaj poste tranĉeti, tajli kaj pritondi ilin malrapide kaj leĝere kaj trempi ilin en kuvo de akvo.Tion ŝi faris ne nur unufoje. La bulboj estis poste lavitaj kaj enakvigitaj ĉiutage.Iompostiome la bulboj bourĝonis, sveltaj folioj longiĝis, butonoj aperis kaj floris okaze de Teto.

Dum sia delikata faro, mia patrino rakontis al mi la legendon pri tiu speciala floro.

Malnovtempe riĉulo, kiu havis kvar filojn, rekomendis al ili partigi egale sian bienon inter ili post sia morto. Sed la tri pliaĝaj filoj estis tiel avidegaj, ke  ili akaparis preskaŭ ĉiujn havaĵojn de la patro, kaj donis al la lastnaskito aridan terpecon, per kiu li ne povis vivteni sin.

Unutage, kiam li ploris sian forpasintan patron kaj ankaŭ pri sia malfeliĉo apud marĉelo, feo aperis kaj konsilis lin, dirinte : “Via terpeco entenas trezoron, kiu riĉigos vin.”

Efektive, ĉiujare kiam printempo alproksimiĝis, lia terpeco abundis je blankaj kaj parfumaj floroj, kiuj baldaŭ famiĝis kaj altiris al li multajn aĉetintojn devenintaj de diversaj lokoj. Tiuj amantoj de floroj pagis al li altan prezon. Tial li fariĝis pli kaj pli riĉa ol siaj fratoj.

Por esprimi sian dankemon al la feo, kiu favore ŝanĝis sian sorton, li nomis la florojn Thuy Tien. Tiu nomo signifas Akvo-Feon.

Kredante, ke tiuj floroj alportas bonŝancon, prosperon kaj feliĉon, oni kutime ornamas sian loĝejon per ili. Ili estas aĉeteblaj ĉe bazaro, sed la floro-amantoj, kiuj estas manlertaj, havas la artan hobion prepari si mem por la florado. Ili aĉetas bulbojn por ĝui la plezuron florigi ilin. Estas tute ne facile sukcesi aperigi la florojn ĝuste kiam alvenas la Luna Novjaro.

            La floroj Thuy Tien havas speciale totalan belecon. La floroj, blankaj aŭ flavaj, estas kompareblaj al elegantaj kaj ĉarmaj junulinoj, la longaj, sveltaj folioj kaj la blankaj bulboj kun blankaj, longaj radikoj estas ankaŭ  vidindaj.  Ilia parfumo estas nekompareble milda, agrabla, subtila. Ili estas metataj en diversformaj ujoj faritaj el diversaj materialoj : bovlo, telero, glaso, poto faritaj el travidebla vitro, ceramiko, porcelano aŭ fajenco. Grava estas la maniero, en kiu la bulbo estas metata en la ujo, ĉar ĝi povus pliigi la belon de la floroj.

            La floro Thuy Tien havas la sciencan terminon, Narcissus Tazetta Linn, kaj alian nomon devenintan de greka legendo : Narciso. PIV donas la jenan signifon al la nomo Narciso :

“Filo de la rivero Cefizo, tiel enamiĝinta al sia bildo spegulata de la akvo, ke  

  li dronigis sin en la riveron.”

            Estas derivata substantivo, narcisismo, kies senco estas malsaneca memadoro.

 

  1. Teto : vjetnama tradicia Novjara festo laŭ luna kalendaro.
  2. Ky Suu : la jaro de Bubalo (2009).
  3. Canh Dan : la jaro de Tigro, kies unua tago okazis la 15an de februaro 2010.

 

Nguyen Thi Ngoc Lan

            Okaze de la Teto1 Ky Suu2 la pliaĝa fratino de mia edzo donacis al mi florantan bulbon  de belaj kaj parfumaj floroj, kiun ŝi mem preparis. Ĉi Teto Canh Dan3 mi ricevis serion da bildoj de tiuj floroj, kiuj kune kun  <

Nguồn:
Liên quan