Artikolo de S-ro Hori Yasuo

24/9/2011

Dum la 29-a KS, s-ro Hori Yasuo rolis kiel la animo de la seminario. Por ilustri kiel Esperanto uzateblas kiel komunikilo por tutmonda kompreniĝo kaj amikeco, li disdonis paperon kiun honoras prezenti al vi, kadre de nia forumo.

 

                             Kiel kaj kial Utiligi Esperanton

Decidu

Esperanto estas serioza afero, do vi lernu serioze. Unue vi tion konstatu kaj decidu. Sen tiuj konstato kaj decido nenio komenciĝos.

Baza nivelo

1. Havi leteramikojn poŝte kaj/aŭ rete

2. Partopreni en kongresoj kaj Esperanto-aranĝoj

3. Aĉeti, aboni kaj legi Esperanto-librojn. Decidu la kvanton da paĝoj, kiujn vi legos kaj plenumu tiun promeson ĉiun tagon. Via decido devas esti konkreta.

 • Dum 7 jaroj mi seninterrompe legadis 3 pagojn da Esperantaĵo, kiam mi komencis lerni Esperanton serioze.

Meza nivelo

1. Kolekti aĵojn

 • Mi kolektis poŝtkartojn, poŝtmarkojn, kalendarojn, muzikilojn per delegita reto.

2. Kolekti mesaĝojn

 • Mi kolektis pacmesaĝojn el la mondo per delegita reto aŭ/kaj en kongresoj kaj aliaj E-aranĝoj.

3. Kolekti eseojn

 • Mi kolektis eseojn pri monatoj kaj vivoj kaj eldonis librojn "Monatoj tra la mondo" kaj "Vivoj tra la mondo". Nun mi planas eldoni "Kulturoj tra la mondo".

4. Kolekti fotojn

 • Mi nun planas kolekti fotojn laŭtemajn, ekzemple vespermanĝo, familio, domo ktp. el la tuta mondo.

Alta nivelo

 1. Kontribui al Esperanto-revuoj

sendi raportojn pri kunvenoj aŭ/kaj verkaĵojn al revuoj al viaj landaj asocioj, La Ondo de Esperanto, Monato, Sennaciulo, Juna Amiko ktp.

  • Miaj raportoj kaj eseoj ofte aperas en tiuj gazetoj. Tio estas ne nur ĝojo por mi, sed ankaŭ kontribuo al la movado.

      2. Fariĝi Esperanto-verkisto/tradukisto

  • Mi skribadis eseojn jam dum 20 jaroj kaj el tiu persista ago rezultas la serio de "Raportoj el Japanio" Jam mi eldonis 13 volumojn dum 13 jaroj.

Kial ni devas utiligi Esperanton?

1. Por persona ĝuo

2. Por disvastigo de Esperanto

3. Por interkompreniĝo inter malsamlandanoj

4. Por krei pacon en la mondo.

Montri niajn agadojn a la publiko

Se vi kaŝas tiujn rezultojn en via ĉambro, tio ne kontribuas al la movado. Vi nepre montru atingojn al la publiko.

  • Mi faras kalendaron el poŝtkartoj kaj markoj kaj vendas 100 ekzemplerojn ĉiun jaron, mi havas koncertojn per muzikiloj, mi havas ekspoziciojn pri la kolektaĵoj, prelegas kaj eldonas.

Sukceson al vi! Ŝanĝu vian vivon per Esperanto!

 

Nguồn: