ESPERANTO - Komunikilo inter junaj esperantistoj

24/9/2011

 Karaj legantoj, KS 29 jam sukcese pasis. Tamen ĝia eĥo ĉiam estas inter ni. La ĉefa temo de la seminario, "Komunikiloj inter junaj esperantistoj" estas tre interesa kaj indas daŭran diskutadon, sub formo de forumo. Por komenci kaj sugesti plian pridiskuton, ni prezentas al niajlegantoj la skribaĵon de f-ino Nguyen Thi Nep, membro de VEJO kaj ankaŭ helpinto de la 63-a IJK (2007) en Vjetnamio.

Ĉiujare nia mondo ŝajne plimalgrandiĝas. Ŝipoj transportas milojn da aĵoj inter landoj. Aviadiloj transportas pasaĝerojn transoceane kaj tutmonde. Amaskomunikiloj alportas al ni multe da novaĵoj de Azio ĝis Eŭropo, de Afriko ĝis Ameriko…Tamen, unu barilo restas. Kiel rezulto de disvolviĝo de kontaktoj kun la ekstera mondo, oni konstatas, ke ekzistas barilo por nia internacia komunikado – tio estas komuna lingvo!

“Ien ajn vi iras, angle oni parolas”. Tamen, fakte nur dek procentojde la mondo parolas ĉi-faman lingvon. Iu, kiu volas viziti fremdajn landojndevas venki la lingvan barilon kiel ilia unua obstaklo. Do, oni finfine komprenas, ke estas vera bezono por unu internacia lingvo.

Bonŝance tia lingvo ekzistas.

 Esperanto nomiĝas ĝi, kiu venkas multe da aliaj projektoj kaj proponoj pri la internacia lingvo por iĝi la venkanto tra la elprovo de tempo. Esperanto estas la sola internacia lingvo, kiun la tutmondo varme salutas. Ĉiutage Esperanton parolas miloj da homoj en la mondo kaj la nombro certe pligrandiĝas. De ĝia apero, okazas multaj kongresoj kaj publikiĝas libroj kaj revuoj esperante por respondi al la demandoj de internacia publiko.

Do, kial Esperanto akiras sukcesegon? Esperanto sukcesas kiel internacia lingvo danke al tri bazaj avantaĝoj, nome:

 1. Esperanto estas facilega lingvoĜi estas pli simpla ol iu ajn lingvo en la tutmondo. Oni fakte povas lerni ĝin nur dum ĉirkaŭ kvarono de la tempo necesa por lerni ajnan alian fremdan lingvon. Kial? Ĉar, unue: facila grafismo, ĉiu litero havas nur unu sonon. Due: facila fonetiko, la akcento ĉiam estas en la antaŭlasta silabo. Trie: konciza gramatiko, 16 regularoj nur estas, sen escepto. Laste, facila vortaro: multe da internaciaj vortoj estas uzitaj, kiuj povas alporti gracian esprimstilon. Krome, Esperanto ankaŭ uzas prefiksojn, kaj sufiksojnsimple interŝanĝeblajn. Rezulte, Esperanto iĝas utila kaj populara komunikilo, speciale por junuloj kaj okupituloj, kiuj ĉiam deziras savi tempon por studi fremdlingvon.

2. Esperanto estas neŭtrala. Tio signifas, ke Esperanto ne estas la propraĵo de iu ajn nacio, iu ajn sociala klaso, sed de ĉiuj homoj. Tio malsamas al ajn aliaj lingvoj. Malgraŭ ĝia populareco, la angla lingvo ne povas iĝi internacia lingvo. Esperanto ne havas politikan aŭ historian implicon por malhelpi ĝian akcepton. Do, ĉiuj esperantistoj egale kaj same havas lingvan profundecon, kiu plialtigas la amikecon kaj fratecon inter ili.

3. Esperanto estas praktika.

Por vojaĝi: Nur per via letero al esperantistoj loĝantaj en la loko kiun vi volas viziti, vi certe gajnos ilian varman helpon. Ien vi vizitas, vi ekkomprenos, ke vi trovos bonajn geamikojn, kiuj parolas la saman lingvon kaj dividas komunajn interesojn.

Por korespondi: per Esperanto, vi povas koni pri aliaj landoj kaj iliaj popoloj sen foriri de via hejmo. Rezulte, vi povas plivastigi viajn horizontojn kaj plie koni nian mondon danke al viaj samideanoj.

Fakte esperantistoj estas ĉiam amikiĝemaj kaj entuziasmaj. Do vi certas trovos verajn kaj bonajn geamikojn.

Esperanto estas artefarita lingvo. Fakte, ĉiuj lingvoj estas artefaritaj ankaŭ, sed la malsameco inter Esperanto kaj aliaj lingvoj estas, ke ĝi estas kreita por unu speciala celo – kiel internacia komunikilo.                                             

                                                                             Nguyen Thi Nep

 

Nguồn: