Ĵurnalo de la 29-a KS

24/9/2011

 


La 29-a KS oficiale malfermiĝis je la 19a de decembro 2010.

La 18a de decembro estas la “antaŭmalferma” tago.
Okaziĝis multaj viglaj preparaj aktivadoj.
Matene: la delegitoj unu post la alia alvenis Vjetnamion. Akcepto ĉe Noi Bai flughaveno
okazis tre ĝojige.
Posttagmeze: je la 2a ptm, la kunvenejo en Quan Thanh strato pleniĝas je vjetnamaj junaj
esperantistoj. Krom la ĉefaj respondeculoj de VEJO, reprezentanto de VUAO, vicprezidanto kaj
ĝenerala sekretario de VEA kaj kelkaj membroj de la Centra Komitato de VEA ankaŭ alvenis
por kunzorgi pri la unua komuna seminario okazanta en Vjetnamio.
Je la 3a ptm, la delegitoj eniris la kunvenejon, ricevis nomoŝildon, sakon de dokumentoj
ktp. kaj de tiam ĉio okazis glate, kiel planite en la programo. Minh Trang, komitatano de VEJO
komencas prezenti la programon. Poste, Hoanh Phi, per powerpoint faras prezentadon pri
senmedikamenta kuracmetodo kun slogano “Yumejho por Esperanto kaj Esperanto por
Yumejho”. Dum la prezentado de Hoanh Phi, s-ro Hori Yasuo, estrarano de UEA, respondeculo
pri landa agado, donas ĝeneralan klarigon pri Yumejho, kiel ĝi estas praktikita nun en Japanio;
Zliang Ping, ĉina delegito ankaŭ priparolis pri Yumejho kaj pri aliaj senmedikamentaj
kuracmetodoj en Ĉinio. Tiuj interŝanĝoj, komentoj kaj klarigoj vigligis la prezentadon kaj faris
ĝin mirinde interesa. Dum la praktika parto, Hoanh Phi kun sia helpantino, faris interesajn
demonstrojn. Responde al lia peto, du indoneziaj amikoj volontece servis kiel modelo.
Sekve estis la ekspresa kurso de la vjetnama fare de Nep. Ŝi komencis per elkora
sinprezentado kaj la kurso okaziĝis tre vigle kaj anime. Tiu instrukapableco nur renkontiĝas ĉe
junuloj.
Ekde tiu momento, ĉiuj prizorgoj, streĉoj de la antaŭaj tagoj iom post iom malaperis. Ĉiuj
firme kredis je la sukceso de la Komuna Seminario.
Vespere:
Okaziĝis mirinde vigla interkona vespero. Ĉiam kun la ĉeesto de membro de VEA Centra
komitato, Minh Trang, ĝentila, aminda kaj belega, vestita de ruĝa robo, prezentis la programon je
profesia nivelo. Estis prezentitaj komunaj ludoj, moda elmontro de naciaj kostumoj,
diverskoloraj, originalaj. La geinstruistoj el VSK infanlernejo dancis, kantis en la vjetnama kaj en
Esperanto. Ĉiuj ĉeestantoj kune kantis, tiel ke ne estis diferenco inter la aktoroj kaj la spektantoj.
Tiu vespero streĉis la amikecon inter la gastoj kaj la gastigantoj, oni sentas sin kiel membroj de
sama familio.
Tiel finiĝis la “antaŭseminaria” tago.

Nguồn: