BELA EKZEMPLO

24/9/2011

 

 Kadre de la preparado por la 63a Internacia Junulara Kongreso (IJK) okazinta en Hanojo, ĉefurbo de Vjetnamio, de la 27a de julio ĝis la 3a de aŭgusto 2007, la Landa E-Asocio (VEA) okazigis kvin-monatan kursaron ĉe la Universitato de Fremdaj Lingvoj - Nacia Universitato por trejni helpantojn al la Kongreso.

            En marto 2007 fondiĝis la klubo de esperantistaj studentoj nomiĝanta « Lucien Peraire »1, kaj ĝia ĥoro estiĝis. Phan Ngoc Cung, okulhandikapa juna esperantisto, lernigis al ĝi kelkajn esperantajn kantojn, inkluzive la himnon « La Espero-n », kiu estis unuafoje kantita de vjetnama ĥoro. La fakto, ke blindulo lernigas kantojn al vidantuloj estas miriga. En la konatiĝo-vespero de IJK, krom vjetnama kanto, Cung prezentis esperante la emociigan vjetnaman kanton titolitan « Lumo-n kaj Mallumo-n ».

            Pro grava malsano, la vidkapablo de Cung iom post iom malfortiĝis, kaj je sia deka aĝo li fariĝis komplete blinda. Kuraĝigita de siaj karuloj kaj dank’ al sia forta volo, li klopode venkis sian malbonan sorton. Kune kun vidantaj lernantoj li studadis en la elementa kaj duagrada lernejo Nguyen Dinh Chieu, kie blindaj infanoj lernas brajlon kaj ricevis help-lecionojn por bone kompreni tiujn, kiujn ili lernas en klaso. Poste li frekventis la kurson de blinduloj de speciala triagrada me-lernejo. 

            Esperanton li lernis kiam li estis en la finklaso de tiu lernejo. Post kiam li fariĝis studento de la Universitato de Sociaj kaj Homaj Sciencoj en 2002, li devis  multe strebadi por venki malfacila-ĵojn pri alilokiĝo, studado, kaj ankaŭ laboro por helpi siajn gepatrojn. Masaĝon li lernis en sia adoleskanteco kaj praktikas de tiam. Dum ferioj li laboris ĝis post noktomezo. Pro tio tempon li ne havis por regule lerni Esperanton, sed en 2007 li venis ĉe mi por fari revizion kaj lerni E-kantojn, kiujn li lernigis poste al la ĥoro de la klubo « Lucien Peraire », kaj partopreni en IJK.

            Pensinte, ke ĵurnalisto devas ilustri siajn artikolojn per fotoj, fotadon Cung lernis. Dank’ al brajlo li povis fari studadon kaj estis diplomita ĵurnalisto en 2008, sed kiel fari por  foti sen vidado. Blinda fotisto estas neimagebla afero. Iam li falis en lageton dum li estis serĉanta la plej taŭgan angulon por bone foti, kaj la prunteprenita fotilo difektiĝis. Certe tiun damaĝon  li devis kompensi.    Scivoleme mi demandis al li, « Kiel vi faras por celumi antaŭ ol foti ? » kaj komprenis, ke liaj oreloj anstataŭas liajn okulojn. Mi havas fotojn de li faritajn, el kiuj kelkaj estas ne bonaj ĉar la kapo aŭ duonvizaĝo mankas. La unuaj fotoj  malesperigis lin, sed kun pacienco, fervoro kaj firma decidemo finfine li sukcesis. Liaj fotoj estis dufoje eksponitaj, unue en kafejo kaj poste en galerio. La gazeto aperigis liajn fotojn kaj skribis pri li.

Cung estas fotanta knabinon lernantan brajlon en la lernejo      

     

Ekspozicio de fotoj faritaj de Cung titolita "Etmomentoj de la vivo viditaj per la tria okulo

            En 2007, unu el la instruistoj de japana lernejo de blinduloj, kiuj volontule venis al Hanojo helpi blindajn lernantojn  en 2004, volis reveni al Hanojo kaj petis min okazigi praktiko-kurson. Ŝian deziron Cung plenumis. Kiel  komitatano de vjetnama filio de la Asocio de Sudorientaj Studentoj2 kaj membro de distrikta Asocio de Blinduloj, li sukcese organizis  la kurson, kiu okazis en ĝardeno, sur strato kaj buso, kaj en komerca centro. La japana instruistino lernigis al la kursanoj  bonajn manierojn uzi siajn blankajn baxtonetojn, eviti obstaklojn dum marŝado, direktiĝi sur stratoj kaj en homplenaj lokoj, supreniri sur busoj kaj elveturiĝi, kaj utiligi liftojn kaj eskalatorojn. Post la kurso, Cung gvidis la instruistinon al historia vestiĝo for de Hanojo.

Cung kun la japana instruistino post la praktiko-kurso

            Cung estas vigla, laborema kaj helpema . Li emas prizorgi pri aliuloj,  ĉefe junuloj. Por ili li ofte organizis ekskursojn kadre de kultur- kaj stud- aktivecoj. Pro siaj kvalitoj, sia firma volo kaj kontinua strebado, kaj speciale sia karakteriza propaĵo de optimisto, li estas vere admirinda kaj donas ne nur al junularo, sed ankaŭ al adoltoj belan ekzemplon.

            Liaj scioj pri fotado kaj ankaŭ komputilo kaj lia lernemeco certe helpos lin en sia kariero. Mi esperas, ke li trovos taŭgan laboron kaj fariĝos bona ĵurnalisto.

            Elkore mi gratulas Cung kaj deziras al li bonajn sukcesojn, belan estontecon kaj feliĉon.

 

1- Famkonata franca esperantisto, kiu, dum sia vojaĝo tra la mondo, vizitis Vjetnamion en 1931, faris propagandon por Esperanto kaj ekscitis la intereson de junuloj por la Internacia Lingvo.

2- La Asocio de Volontulaj  Studentoj de  Sud-orientaj Aziaj Landoj  fondiĝis en januaro 2006 kun la celo helpi pri edukado malriĉulojn kaj handikapulojn de tiuj landoj. Ĝia hanoja filio havas la taskon helpi la Centron « Lumo-n »  okazigi senpagajn kursojn de informadiko por       blinduloj - speciale tiuj, kiuj estis viktimoj de dioksino uzita de usona armeo dum la  agresa milito en Vjetnamio - por ke ili povu plialtigi siajn konojn, labori por sinvivteni  kaj fariĝi utilaj al la socio.

 

                                                                                          Nguyen Thi Ngoc Lan

Nguồn: