SKIZO DE HANOJO (unua parto)

24/9/2011


 

Hanojo estas:

 • La ĉefurbo de Socialisma Respubliko de Vjetnamio troviĝanta en la centro de la norda parto de la lando kaj etendiĝanta laŭlonge de la bordoj de la Ruĝa Rivero;
 • Unu el la 17 ĉefurboj de la mondo havantaj la plej grandajn surfacampleksojn;

*   La centro de ekonomio, politiko, soci-kulturo, scienco kaj turismo de Vjetnamio;

 • La plej malnova urba centro havanta riĉajn heredaĵojn;
 • Ĉirkaŭata de distriktoj formantaj zonoj de provizado de nutraĵproduktoj kaj tiuj de industrio;
 • La nodo de trafikvojoj (tera, fervoja, aera) de la tuta lando.

 Hanojo estis:

 • La plej longdaŭra regxa urbo de la plej prosperaj dinastioj de Ly, Tran kaj Le;
 • La reĝa ĉefurbo gajnanta venkojn gloriajn en naciaj bataladoj kontraŭ ekster- landaj invadoj;
 • Plurfoje plivastigita (la lasta fojo datiĝas de marto 2008) kun sia ĉirkaŭaĵo urbanizita;
 • Honorigita de la titolo ”Paca Urbo” dediĉita de UNESKO kaj de la Ordeno “Flava Stelo” dediĉita de la vjetnama Ŝtato. 

Hanojo havas:

 • 3.324,92km2 de surfacamplekso;
 • 6.233.000 loĝantojn;
 • Tri ĉefajn nomojn: Thang Long, Dong Do, Hanoi (tiu lasta nomo datiĝade 1831);
 • 10 urbajn kaj 18 lokajn distriktojn, 401 vilaĝojn;
 • 10 muzeojn, 4 parkojn
 • 59 universitatojn, 17 altlernejojn, 35 liceojn, 337 infanlernejojn, pli ol 100institutojn de specialaj studoj;

-  16.000 malgrandajn produktejojn kaj plurajn metio-vilagxojn;

-  1.600 reprezentantajn oficejojn de eksterlandaj kompanioj kaj internaciajorganizoj;

 • Multajn historiajn, kulturajn kaj arkitekturajn vestiĝojn;
 • Antikvan kvartalon datiĝantan de mil jaroj;
 • Belajn naturajn vidindaĵojn;

-  Sistemon de bankoj, hoteloj, internacia telekomunikado kaj diversajn servojn faciligantajn la rilatojn kun la tuta mondo;

-  4 sezonojn: printempo , somero (de majo ĝis septembro), aŭtuno, vintro (denovembro ĝis la fino de januaro). La plej alta temperaturo estas 29.2 gradoj C(kelkfoje pli ol 30), la plej  malalta, 15.2; pluvadas en somero.

Laŭ la plano de disvastigo de la ĉefurbo, Hanojo estos en 2020 grava urba centro en la regiono Azio-Pacifiko.

Historio de Hanojo

En la malnova tempo la ĉefurbo translokiĝis laŭ diversaj dinastioj. En la jaro 1010 la reĝo Ly Thai To decidis translokigi gxin de Hoa Lu al la citadelo Dai La.

Kiam la drako-forma barko alvenis al Dai La kaj ĵus albordiĝis, la reĝo ekvidis superflugantan drakon kaj pensis, ke estis bona antaŭsigno: la drako montris la bonan lokon por fondi la ĉefurbon de la lando, kies historio datiĝas de kelkmil jaroj, kaj antaŭsciigis ĝian prosperonPro tio la reĝo anstataŭigis la nomon Dai La per Thang Long (superfluganta drako).

Ly Thai To konstruigis citadelon kun altaj muregoj kaj kvar pordegoj, rigardantaj al la kvar direktoj, kaj serion da palacoj. Ili estis detruitaj kaj rekonstruitaj sub la sekvantaj dinastioj, kaj la citadelo estis plilarĝigita. El ĝi ankoraŭ restas la Norda Pordego*, unu alia kaj la princino-palaco.

En la arkeologia sektoro, malkovrita en 2003 sur la tereno de la antikva reĝa citadelo, troviĝas la vestiĝoj de anktivaj konstruaĵoj, nome du-etaĝan palacon, lafundamenton de la palaco Kinh Thien kaj du ŝtonajn drakojduflanke de la ŝtuparo kondukinta al ĝi; vojojn tegitajn per kaheloj, sistemon de  defluejetoj,puton, tombon, tegolojn, brikojn, ceramikaĵojn kaj porcelanaĵojn.

Sistemo de defluejetoj de palacoj

Tiu malkovro estis alttaksita de eksterlandaj arkeologoj, laŭ kiuj ĝi estas signifoplena ne nur por Vjetnamio, sed ankaŭ por la mondo, kaj ĝi povus esti agnoskita mondan heredaĵon de UNESKO.

Restaĵoj de palaco-tegmentoj

Du ŝtonaj drakoj duflanke de la ŝtuparo kondukinta al la palaco Kinh Thiên

Statuoj el bakita tero 

Enhavo de antikva tombo

Antikva puto

Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

Nguồn: