Noto de la Redakcio

24/9/2011

 

 

Esperanto (esperanto), founder of the 150th anniversary of Zamenhof

Estimataj legantoj,

Ĉi-jare ni solene celebras la 150an jubileon de la naskiĝo de la kreinto de Esperanto, D-ro L.L. Zamenhof.

Kreskinte en urbo kun multaj kunvivantaj etnoj, la juna Ludoviko frue komprenis, ke malsameco de ligvo estis gravega obstaklo al reciproka interkompreno. Nur pro malsameco de lingvo, oni povas sovaĝe interbatali.

Revante pri komuna lingvo por la tuta homaro sen neigi iun ajn  nacian lingvon, la juna L.L. Zamenhof eluzis sian tutan energion por krei nian verdan lingvon.

Ne bezonas longe priparoli pri lia biografio kaj verko, ĉar ekde la komenco de nia lernado de Esperanto, ni jam aŭdis kaj legis multe pri li, kaj nia kono pli profundiĝis dum nia aktivado. Nuntempe, la juna generacio povas facile informiĝi dank’al interreto.

La Redakcio de Verda Mesaĝo el Vjetnamio deziras nur, ke la legantoj traduku siajn omaĝon kaj respekton al Zamenhof per konkretaj kaj realistaj agadoj:

·      Daŭre disvolvigi Esperanton, propagandi Esperanton, varbi novajn lernantojn kaj membrojn;

·      Valorigi interhoman solidarecon kaj amikecon je internacia skalo.

·      Ene de nia landa Movado, daŭre disvolvi solidarecon inter asocioj, organizoj, sekcioj, kluboj, valorigi reciprokan helpadon en ĉiuj sferoj de agado.

 

Ĉion bonan deziras al vi

 

La Redakcio de Verda Mesaĝo el Vjetnamio

 

Nguồn:
Liên quan