Monologo kaj Imitado

24/9/2011

Độc thoại và bắt chước 

 

Forumo
 
 
 
 
 
 Monologo kaj Imitado
 


 

Delonge, mi  ĉiam vidis sinjoron V.P. kiel unu el miaj instruantoj. Mi admiras lian lingvan praktikan sperton. Eksciante iun vorton li tuj ĝin taŭge aplikas. Lia stilo estas  gracia, flua kaj ornama. Iu foje ĉe nia klubo, li prezentis tiun ĉi ekzemplon:
 
La domo en la arbaro.
Poste li aldonis kelkajn adjektivojn:
La bela domo en la verda arbaro
aŭ:
La malgranda domo en la densa arbaro.
      
Tiamaniere, liaj frazoj fariĝas graciaj.
            En la eseo "Ĉiutaga monologo" kiun li sendis al ni, li lerte uzas vortojn, teksas belajn frazojn, ekzemple:   ..."la vetero troviĝas eksterordinare bela kaj nur kelkaj nedensaj blankaj rubandoj da nuboj necele naĝadas en alta tavolo de la atmosfero
 ".
      Mi tre volas lin imiti  kaj ne nur lin, sed ankaŭ niajn aliajn  geinstruantojn kiel sinjorino NL, sinjoroj XT, MT, HH ktp...
 
      Mi eldiras miajn ideojn pri la imito: Ne decas ke oni blinde imitu  ion ajn de iu ajn.
Imiti estas kvazaŭ studadi. Imitante, ni devu pensadi pri apartaj cirkonstancoj. La papago senpripense imitas, ĝi ne komprenas tion, kion ĝi prononcas. Kontraŭe, homoj elekte imitas. Mi pensas, ke monologo estas necesa (sed ne sufiĉa)... Hejme, kelkfoje mi ankaŭ monologas:  tiam mi min trejnas konstrui frazojn. Monologo helpeblas min pri la prononco kaj la fraza konstruo. Tamen, mi nur monologas hejme kiam mi estas sola. Sed por bone lerni iun lingvon, oni ne nur parolas, sed ankaŭ devas legi, skribi, traduki... Mi, kiel virino kaj dommastrino, mi ne havas libertempon por ĉiutage monologi kiel li. Leginte lian skribaĵon, mi imagas nian V.P., kun sia blanka hararo kaj ruĝeta haŭto, mumur-parolante al si mem ĉe la marmora benko de la parko. Mi volas rideti ! Ŝajnas, ke li antaŭvidis tion ĉar li antaŭe sin mokis lakone: Ĉu frenezulo ?
 
       Kaj vi, estimataj  sinjoroj, vi estas viroj, ĉu vi povas alveni al la parko kaj monologi kiel li ?
 
                                                                        JADA KARO.
Aprilo 2004
Nguồn:
Liên quan