Somera Feriado

24/9/2011

tùy bút về kỳ nghỉ hè 2008

 Somera Feriado 2008

 
 
Karaj listanoj,
 
Ĉu vi fartas bone? Hodiaŭ mi rakontas al vi pri mia ĉijara feriado kiu, kvankam okazinta enlande, tamen lasas en mia koro neforgeseblajn memorojn.
Dank’al la aranĝo de iu malnova kolegino, ni partoprenis kiel turistoj en vojaĝo organizita de ŝia oficejo, venturinte al ĉarma marbordo nome “ Ĉiela Birdo” kie ni povas sunbruniĝi sur la sablo de la plaĝo, naĝi en la iom dekliva kaj bluega maro, kiu estas tipika al la centra parto (regiono) de la lando kaj lude konstruas dometojn el la blanka sablo…ĝis kiam laciĝintaj, ni forlasis la marbordon por iri al la restoracio por manĝi bonĝustajn fisojn, krabojn ..ktp…ĝuante la ĉarman kaj liberan etoson de ripozejo, interbabilante, spektante televidon, trinkante kafon en freŝa ĉambro.
 
Tre impresiga kaj emociiga estas la vizito al la fama loko tiel nomata Dong Loc , ĉe trivoja kruĉiĝejo: Tie, dum la milito, dek junulinoj foroferis sian vivon por la patrujo. Ili eterne ripozas en verda ombra parko, ĉiam ornamita per floroj tien alportitaj de enlandaj kaj eksterlandaj vizitantoj. Sur ĉiu blanka marmora tombo simple legeblas la nomo de la heroino, kiu dediĉis sian vivon , sian junecon por defendi pacon kaj sendependecon de la Patrujo, por ke ni ĝuu nunan prosperon.
 
 
 
La programo inkluzivas ankaŭ la vizito al “Ĉiela Monto”. Kvankam meze altnivela, pro tropika klimato, tiu monto tamen matene en tiu ĉi sezono, kovriĝas per nubo kaj roso. Oni tenas reciproke la manon sen vidi alies vizaĝon, kaj ĉiuj ege ĝojas pro tiu nekutima travivaĵo.
 
La lasta programero estas la vizito al la loka bazaro, kie marestaĵoj kaj loke faritaj kukoj atendas la aĉetemulojn kiuj jam pensas pri la donacoj al siaj familianoj. Vere, mi estis travivanta ĝojan etoson dum ĉijara somero. Do mi atendas viajn novaĵojn. Dezirante al vi kaj viaj familianoj sanan, feliĉan kaj ĉion bonan
 
Amike kaj varme
Alta
 
 
 

 

Nguồn:
Liên quan