Impresoj pri Printempo

24/9/2011

 So sánh mùa xuân với tuổi trẻ và QTN

 

 Impresoj pri Printempo

         
Ho! hirundo, kiam vi alportos al ni Printempon ? Oni demandas kaj espere atendas.
Kiam la unuaj hirundoj komencas flugadi en la blua ĉielo inter la varmetaj sunradioj, tiam milde aperas la Feino Printempo en tuta sia brila splendoro. Kaj nia VEA denove kunvokas sian tradician Printempan Renkontiĝon.
 
Kaj antaŭ ĉio, ni sentas ion miraklan kaj mirindan dolĉe alvenantan al ĉiu el ni.
La printempo ne nur la komenca, la unua sed ankaŭ la plej bela kaj ŝata sezono de la jaro. La Naturo kvazaŭ tute ŝanĝiĝus en siaj aspektoj kaj detaloj. Ĉiuj estaĵoj ŝajne deziras profiti kiel eble plej rapide de la sunoplena aero. Ĉiuj kreskaĵoj koloras la ĝis nun brunan teron per ilia magia verda tapiŝo.
La printempa suno ĵetas siajn benitajn radiojn por ĉiujn kreitojn sur la Tero. La vento milde lulas la branĉojn, sur kiuj ĝoje kantas la birdoj. Dolĉa parfumo el diversspecaj floroj etendiĝas tra la aero.
Plena feliĉo eniras en ĉiun el niaj familioj.
 
Ankaŭ la homa vivo havas sian propran Printempon. Estas via infaneco kaj juneco. Estas la aĝo la plej esperoplena, la plej revoriĉa, la aĝo de florado de superbaj inklinoj. Multaj belaj kvalitoj de la homo ofte aperas, formiĝas kaj stabiliĝas en tiu vivetapo. Estas via aĝo aspiradi al ĉiam pli belaj horizontoj - la aĝo de via maturiĝo. Estas tre konata, ke niaj unuaj kaj plej gravaj konoj kaj spertoj en diversspecaj branĉoj estas plejparte akiritaj dum la Printempo de nia vivo. Ankaŭ ekde tiu etapo, oni povas oferi al la socio tutajn siajn kapablojn en ĉiuj kampoj de la homa aktiveco … Kiom da junuloj vivas kaj laboras tiel sincere kaj tutkore, ke en la lastaj minutoj de sia vivo, ili rajtos fine diri " Ni jam oferis tutan nian printempan aĝon, tutan nian vivon por la plej sanktaj interesoj de nia kara patrolando "
 
Kie troviĝas la Printempo de nia internacia lingvo Esperanto? Esperanto naskiĝis en 1887, tio estas de pli ol unu jarcento. Kompare kun la historia daŭro de iu ajn nacia lingvo, tia jarcento estus tute sensignifa. Pro tio oni povas tutracie diri, ke Esperanto estas vivanta en la unuaj jaroj de sia infaneco. Kiel la plej juna el ĉiuj lingvoj en la tuta mondo, Esperanto estas disvolviĝanta en la plejfrua Printempo de sia senlima vivo. Ĝi freŝe staras en florplena juneca interspaco de tuta sia milionmejla irota vojo.
La monda Esperanto movado jam akiris tiel grandegajn sukcesojn. Sed tamen tio, kio jam farita, estas nenio apude de tio, kio restas farendota. Feliĉe al Esperanto, Printempo en tuta sia destino estas aparte multvalora. Sana burĝono nepre donos grandan arbon. Bongusta frukto ĉiam naskiĝos nur de bela floro. Kaj nia sankta afero estas do tre abunda   je brilaj perspektivoj.
 
La esperantistaro de nia lando, kies la plimulto konsistas el junuloj, tre feliĉe estas vivanta en la Printempo de la monda Esperanto movado. Nia esperantista junularo jam estas faranta pitoreskan salton en sia disvolviĝo. Post nur kelkaj monatoj,   en 2006 kaj 2007, ĝi jam faris konsiderindajn sukcesojn : malfermo de la unua tutlanda Kongreso kaj fondiĝo de VEJO, oficiala membriĝo al TEJO, TEJO-decido al VEJO organizi la 63an IJK 2007 en Hanojo, sukcesplena partopreno en UK91 en Florenco kaj IJK62 en Sarajevo, fruktodona propaganda agado kreivriĉa kaj multaspekta…Kaj de tiam kaj nun kaj poste, nia tuta Asocio kaj nia VEJO pasie kaj senkondiĉe preparas kaj preparos tagnokte por la venko de la 63a IJK ( fervora plivastigo de eksteraj agadoj, malfermo de Esperanto-kursoj kun pli ol 400 lernantoj por la baldaŭa Kongreso kaj por la venonta movado, ktp…)
 
Al nia juna Esperanto lando, ni ĵurpromese kunportu tutan nian printempan aĝon kaj tutprete oferu nian abundan energion, niajn plej bonajn pensojn, sentojn kaj kapablojn.
 Ke la Printempo eterne regadu en nia animo kaj nia koro !
 
2007/02                                                          Verda Petalo
Nguồn:
Liên quan