Prikanti la malĝojon per poemo

24/9/2011

 


 

 


 

 

Dây đàn cũ lâu ngày không rung nữa

Người nghe đàn cũng đã bỏ đi rồi.

Chỉ còn tiếng đàn xưa đôi lúc

Ngân trong lòng người ở lại mà thôi.

 

Người ở lại cũng già theo năm tháng

Tiếng đàn ngân trong lòng cũng thưa dần.

Rồi đến ngày người chán cây đàn cũ,

Rồi đến ngày tất cả hoá phù vân.

 

Phỏng theo thơ của Đỗ Trung Lai

 

.

Delonge la malnova kordo malvibras

Kaj ankaŭ foriras la aŭdanto.

Kelkfoje, nur malnovaj muzikilaj voĉoj tintas

En profundo de koro de la restanto.

 

Ankaŭ la restanto maljuniĝos

En lia koro, sporadiĝos muzikilaj voĉoj.

Kaj fine, pro malnova muzikilo, li tediĝos

Kaj fine, ĉiuj fariĝos efemeraj nuboj.

 

Elvjetnamigas Luong Ngoc Bao

 

 

Nguồn: