Katalina Kováts: La Esperantisto de la Jaro 2010

24/9/2011

 Esperantisto de la Jaro

En la 2010a jaro kandidatigantoj proponis 21 kandidatojn, al kiuj la elektantoj jene donis la voĉojn:

 Katalin Kováts 10 voĉoj 

Heidi Goes, Perla Martinelli 3 voĉoj 
Stefan MacGill 2 voĉoj 
Ses kandidatoj ricevis po 1 voĉon

Katalin Kováts, hungarino loĝanta en Nederlando, estas proklamita la Esperantisto de la Jaro 2010 pro la diversmaniera antaŭenigo de profesieca instruado de Esperanto, interalie, pro la popularigo kaj okazigo de la ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro kaj pro la renovigo de la porinstruista retejo edukado.net.

En la februara kajero de La Ondo de Esperanto aperos intervjuo kun la Esperantisto de la Jaro 2010.

Koran gratulon al Katalin!

Halina Gorecka sekretario

 

 

Kun grandega ĝojo mi estas informita, ke vi estas elektita esperantisto de la jaro 2010.
Elkoran gratulon. La monda esperantistaro, la Esperanto instruistoj, la uzantoj de edukado.netŝuldas multe al vi pri via brila kontribuo al nia komuna verko.

    Amike

     Thu

 

Saluton al sinjorino K.Kovats kaj karaj samideanoj.
El fora lando - Vjetnamio, mi sendas al vi varman gratulon pro via gxoja novagxo, ke vi estas elektita kiel fama esperantistino por la jaro 2010.
Dan'k via kontribuo al ttt-pagxo < edukado.net >, mi el gxi lernis multe por altigi mian nivelon de esperanto.
Esperante salutas.
Verda Rivero el Hanojo

 

Kara estimata Katalin Kovats,
Elkore mi gratulas al vi Katalin, okaze vi estas proklamita la
Esperantisto de la jaro 2010. Mi treege admiras vian laborkapablon.
Kaj grandan dankon pro via firma instruado en la retejo edukado.net
,kiun mi frekventis de longe.
Sanan feliĉan kaj ĉion bonan al vi ,bondeziras.
Varme,
Alta

Nguồn: