Miaj memoroj pri Profesoro LEE CHONG YEONG granda amiko de la vjetnama esperantistaro

24/9/2011

 Hồi ký về GS Lee Chong Yeong

    La forpaso de profesoro Lee Chong Yeong, eminenta korea esperantisto, la dua aziana UEA prezidanto, estas vere emociiga novaĵo. Li alvenis Vjetnamujon nur unufoje, tamen la vjetnama esperantistaro konsideras lin sia elkora amiko.

        La fakto, ke Vjetnama Esperanto-Asocio (VEA) estis akceptita kiel membro de UEA, okaziĝis en 1996 ene de UK 81 en Prago, dum lia oficperiodo (1995-1998). Havinte honoron partopreni kiel reprezentanto de VEA en tiu-ĉi kongreso kaj pro tio, ke por la unua fojo mi partoprenis en tia kongreso, mi sufiĉe embarasiĝis. Post kongresa registriĝado, mi bonŝance renkontiĝis kun li ĉe la suprenirejo de la ŝtuparo de la Praga Junulara Kulturdomo. Li zorge instrukciis al mi kiel al intimulo, kaj rekomendadis: "Ne forgesu ĉeesti la unuan kunsidon de la Plenumkomitato de UEA ĉi-posttagmeze kaj eblas, ke vi devos tie diri kelkajn vortojn".

        Ĉe tiu posttagmeza kunveno, la aliĝpetoj de kelkaj naciaj kaj fakaj asocioj estis ekzaminataj. Nome de Komisiono pri Statuto de naciaj kaj fakaj organizoj, s-ro Ulrich Lins diris, ke la komisiono jam studis la statuton de VEA kaj rimarkis, ke VEA havas striktan organizon kaj ties statuto kongruas kun la celoj de UEA, pro tio li proponis ke oni voĉdonu. El la ĉirkaŭ 50 ĉeestantaj landaj asocioj, estis nur 2 aŭ 3 sindetenaj kaj kontraŭaj voĉoj. Tiel Vjetnamio estis akceptita per kvazaŭ absoluta majoritato. La prezidanta martela fraposono de profesoro Lee Chong Yeong konfirmis la rezulton de la voĉdonado kaj ekde tiu-ĉi momento, VEA fariĝis egalrajta membro de la monda esperanta komunumo.

        Ennome de VEA, mi diris kelkajn dankajn vortojn al la monda esperantistaro pro ilia subteno dum nia pasinta luktado por sendependeco kaj reunuiĝo kaj ilia kompreno kun niaj nunaj problemoj en la rekonstruado de la nacio. Poste, multaj partoprenantoj el diversaj landoj, ĉu jam konataj, ĉu ne ankoraŭ, alvenis al mi por manpreme gratuli min kaj VEA-n.

        Unu monaton poste, kiel vicestro de la vjetnama delegacio, mi havis okazon denove renkontiĝi kun li okaze de la Unua Azia Kongreso de Esperanto en Ŝanghajo, Ĉinio. (22a - 26a de aŭgusto 1996). Ĉe hotelo "Silka Vojo" okaziĝis aparta renkontiĝo inter li kaj ni, kune kun Reza Kheir Khah, irana esperantisto kiu jam laboris en Centra Oficejo de UEA kaj vizitis Vjetnamion, sciante sufiĉe detale pri Vjetnamio.

        La profesoro kuraĝigis nin kandidatiĝi kiel gastiganto de la Dua Azia Kongreso de Esperanto (AK2): estas favora konjunkturo por Vjetnamio kaj ties kontribuo al la ĵus impetanta azia movado. (AK1 nombris pli ol 500 partoprenantojn el aziaj landoj). Se AK2 okazontus en Barato, kie la movado estas ankoraŭ nova, estus malfacilaĵo por la plejmulto de partoprenontoj venontaj el Japanio, Koreio, Ĉinio, kaj iel bremsus la disvolviĝantan entuziasmon.

        Tri jarojn poste, fakte Vjetnamio sukcesplene gastigis tiun duan Azian Kongreson (22a - 26a de aŭgusto 1999 en Hanojo, kun 450 partoprenantoj). En tiu sukceso, menciindas la konkreta gvidado kaj helpo de D-ro Puramo Chong, prezidanto de KAEM, samlandano kun profesoro Lee. La ĉeesto de profesoro Lee en Hanojo estis por ni granda kuraĝigo, kvankam la tiama prezidanto de UEA jam estis juristo Kep Enderby.

        Pro tio, la forpaso de profesoro Lee Chong Yeong alportas pezigan malĝojon al ĉiu vjetnama esperantisto. Vere, li estas la granda amiko de la vjetnama esperantistaro.

        Li kviete ripozu en Eternujo!

Hong Hac

esperantigis Nguyen Xuan Thu

Nguồn: