Mesaĝo por Internacia Virina Tago 2011, Hirosima

21/9/2011

Skribas OSIOKA Taeko el urbo Hirosima, Japanio.
Ni Hirosima Esperanto-Centro kiel unu el 20 organizoj sub la
Plenuma Komitato de Internacia Virina Tago 2011 Hirosima lanĉis mesaĝon. Ni petas vin doni vian mesaĝon al ni, kaj transdoni la mesaĝon al viaj geamikoj. Kun antaŭdanko, OSIOKA Taeko 

-------------------------------------------------------

Mesaĝo por Internacia Virina Tago 2011, Hirosima

Karaj virinoj en la mondo,
En la nomo de kunveno en Hirosima por la Internacia Virina Tago
2011 ni sendas al vi elkoran saluton de amikeco.
Ni, plenuma komitato de la Virina Tago konsistas el 20 organizoj
kiuj ĉiutage aktivas en diversaj medioj por egalrajtoj inter viroj
kaj virinoj, altigo de virina posteno en la socio, konstruo de socio
de komuna partopreno de geviroj, kaj paco.

Ni havos kunvenon por la Internacia Virina Tago la 8-an, marto, 2011 kun la temo "Paco kaj Virinaj vivoj."
Ni aŭskultos prelegon, kantojn, kaj spektos filmon, interŝanĝos
pri niaj agadoj porpacaj. Krome ni ekspozicios mesaĝojn porpacajn
kaj fotojn de virinaj vivoj ĉe publika ekspoziciejo kaj kunvenejo de
la Virina Tago.

Historio de la Virina Tago originis en 1907 okaze de manifestacio
de virinoj en Novjorko, Usono, postuli panon kaj egalrajton. Virinoj
dezirante pli bonan vivon kaj postenon disvastigis agadon por Paco, Egaleco, Disvolviĝo kaj Evoluo. En paco realiĝos plibonaj postenoj
de virinoj.
La historio de Internacia Virina Tago samas al historio de virinoj
de Hirosima kiuj agadas neniigi nuklearmilojn.

La urboestro de Hirosima en 2010 apelis "Perspektivon 2020" cele
al neniigo de nuklearmiloj ĝis 2020, kaj ni el Hirosima luktas por ĝi levi ondojn de internaciaj voĉoj realigi nuligon de nuklearmiloj
sur la tero.
Ni petas vin doni al ni vian mesaĝon porpacan, kaj informon pri eventoj aŭ agadoj porpacaj en via lando, regiono, municipo aŭ de vi mem. Ni ekspozicios vian mesaĝon ĉe publika ekspoxiciejo kaj en la kunveno de la Virina Tago.

S-ino NOBUMASA Ĉieko, Prez. de la plenuma komitato
Plenuma komitato por la Internacia Virina Tago 2011, Hirosima
Municipo Hirosima

Kun guberniaj kaj urbaj organizoj:
Arko de Hirosima/ Ligo de WE-palaco/ Kina karavano/ Novjapana Virina asocio/ Tutlanda ligo de vartistoj/ Hirosima Esperanto-Centro/ Ligo de medicinaj sindikatoj/
Emerita sindikatoj/ Instruista laborsindikato/ Ligo de solaj patrino k infano(urba)/ Laborsindikato de municipaj oficistoj/ Laborsindikato de de urbaj oficistoj/ Ligo de patrinoj/
Ligo de lokaj virinaj asocioj de Hirosima/ Ligo de virinaj asocio WENET/ Ligo de komercistoj/ Virina demokrata klubo/ YWCA/ Hirosima Eduka-Centro por Virinoj.

Limdato kaj aliaj: ĝis la 20a, feb. 2011. Maksimume sur unu leterpapero A-4 formata. Ankaŭ viroj rajtas skribi al ni. Kun notoj petataj: Nomo, sekso, aĝo se eble, profesio, loĝloko(urbonomo), lando.

Kontaktoadreso: OSIOKA Taeko osioka@mua.biglobe.ne.jp
Oogonzantyo 7-15, Minami-ku, Hirosima, 734-0041 Japanio 
 

Nguồn: