VEJO

 

La Kvara Somera Renkontiĝo (SOREN 4)

 

La 2an-3an julio, Vjetnama Esperantista Junulara Organizo (VEJO) okazigis la 4an Someran Renkontiĝon (SOREN 4). Ĉijare la evento estis organizita en Cat Ba insulo – fama turisma loko de Hajfongo urbo.

 

 

 Ĝojiga novaĵo - Esperantista Geedziĝo

 La 8an de decembro 2013 en Hanojo okaziĝis  geedziĝfesto de Phan Ngoc Cung kaj Pham Minh Trang.

La IV-a Kongreso de VEJO  brile sukcesis

Post  prepara tempo, dimanĉmatene la  5an de februaro 2012, VEJO sukcese organizis sian  kvaran Kongreson

Artikolo de S-ro Hori Yasuo

Dum la 29-a KS, s-ro Hori Yasuo rolis kiel la animo de la seminario. Por ilustri kiel Esperanto uzateblas kiel komunikilo por tutmonda kompreniĝo kaj amikeco, li disdonis paperon kiun honoras prezenti al vi, kadre de nia forumo.

ESPERANTO - Komunikilo inter junaj esperantistoj

 Karaj legantoj, KS 29 jam sukcese pasis. Tamen ĝia eĥo ĉiam estas inter ni. La ĉefa temo de la seminario, "Komunikiloj inter junaj esperantistoj" estas tre interesa kaj indas daŭran diskutadon, sub formo de forumo. Por komenci kaj sugesti plian pridiskuton, ni prezentas al niajlegantoj la skribaĵon de f-ino Nguyen Thi Nep, membro de VEJO kaj ankaŭ helpinto de la 63-a IJK (2007) en Vjetnamio.

12