Novaĵoj el Vjetnamio

 

MALFERMITA LETERO

 PRI KONTRAŬLEĜA INSTALADO DE BORSTACIO  FARE DE ĈINIO EN VJETNAMAJ AKVOJ

Alvoko por solidareco kun vjetnama popolo

 Vjetnama Esperanto-Asocio volus esprimi la plej varmajn salutojn kaj sinceran dankon por via kunlaboro kaj subteno dum la pasinta tempo, kaj informi vin pri la nuna situacio en la Orienta Maro ( Sudĉina Maro)

Novjara Bondeziro

  POR KE LA PACO KAJ LA FELIĈO PERSISTU EN LONGA TEMPO

La unua kalkulo de la tutmonda voĉdono elekti la Novajn7Mirindaĵojn de Naturo estis sciigita.

En alfabeta sinsekvo, ili estas: Amazono, Halong-Golfeto, Igŭacuo, Jeju Insulo, Komodo, Puerto Princesa Subtera-Rivero, Tablo-Monto.

Klubo Lucien Péraire brile celebris la 80an datrevenon de alveno de Lucien Péraire al Vjetnamio

Kadre de la aktivecoj por saluti la venontjaran UK-97an, Klubo Lucien Péraire organizis kunvenon por celebri la datrevenon de alveno de Lucien Péraire al Vjetnamio en 1931.

Vizito al la tombo de s-ano Nguyen Van Kinh, unu el la fondintoj de Vjetnama Esperanto-Asocio

En la programo de la tria vizito al Vjetnamio de s-ro Clay Magalhaẽs, VUAO, VEA kaj LKK aranĝis viziton al la tombo de s-ano Nguyen Van Kinh, unu el la fondintoj de VEA, okaze de la 30ª datreveno de lia forpaso.

Gazetara   konferenco pri preparo por la Universala Kongreso de Esperanto (UK-97ª) okazonta en Hanojo, Vjetnamio en 2012

La 26an de oktobro, Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj (VUAO) kune kun Vjetnama Esperanto-Asocio (VEA) kaj LKK de UK-97ª organizis gazetaran konferencon por sciigi pri la preparoj de la okazonta en Hanojo UK-97ª en 2012.

Aktivecoj de LKK dum la tria alveno de Konstanta Kongresa Sekretario Clay Magalhaẽs al Vjetnamio

     Dum la lastaj tagoj de oktobro 2011, Konstanta Kongresa Sekretario Clay Mabalhaẽs alvenis al Vjetnamio por la tria fojo por labori kun LKK. Ĉeestis en kvazaŭa kompleto la LKK-anoj de ambaŭ norda kaj suda partoj de la lando.

Aktiveco de Franciska Toubale en Hanojo

(de la 1ª ĝis la 17ª de oktobro, 2011)

123456